Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polska – największy plac budowy w Europie

 

Czy wystarczy nam rąk do pracy?

naszym kraju powstaje coraz więcej nowych inwestycji budowlanych. mgnieniu oka wyrastają kolejne wieżowce, magazyny, osiedla mieszkaniowe, remontowane są sieci drogowe kolejowe. Czy związku tym rośnie liczba osób zatrudnianych sektorze budownictwa? czym wiąże się praca inżyniera budowlanego jakich zarobków można spodziewać się na tym stanowisku? Odpowiedzi na te pytania znamy dzięki raportowi HRK „Budownictwo 2024. Oczekiwania inżynierów uprawnieniami budowlanymi względem pracodawców”.

Sektor budowlany zmaga się wahaniami nakładów inwestycyjnych gospodarce sprzężonych ze zmiennymi kosztami prowadzenia działalności, także brakiem wykwalifikowanych pracowników pracowniczek. nowym raporcie HRK zidentyfikowało potrzeby, trudności oraz trendy, które wpływają na elastyczność miejsc pracy oraz na zwiększenie efektywności konkurencyjności branży budowlanej.

Trzymamy rękę na pulsie aktualnych oczekiwań pracowników, dlatego daliśmy inżynierom platformę do wskazania swoich preferencji. Dzięki temu raporcie „Budownictwo 2024. Oczekiwania inżynierów uprawnieniami budowlanymi względem pracodawców” przedstawiamy kierunki rozwoju ramach branży budowlanej, najczęściej wybierane formy zatrudnienia, benefity oczekiwane wynagrodzenie. Te istotne elementy pozwalają pracodawcom przygotować korzystne oferty zatrudnienia dla poszczególnych grup inżynierów różnych specjalizacji.

Nie chcą żyć podróży służbowej

Praca wielu sektorach budownictwa wiąże się długoterminowymi wyjazdami podyktowanymi miejscem realizowania inwestycji, dlatego inżynierowie muszą brać pod uwagę wykonywanie obowiązków poza miejscem zamieszkania. Wyniki badania HRK są jednoznaczne. Aż 66% inżynierów posiadających uprawnienia budowlane wprost deklaruje, że nie chce podejmować pracy delegacji. Otwartość na delegacje rośnie jednak wraz wiekiem.

Osoby dłużej zatrudnione branży chętniej niż młodsi pracownicy pracowniczki podejmują się pracy poza miejscem zamieszkania. Delegacje jest stanie zaakceptować mniej kobiet (27%) niż mężczyzn (36%).

Kandydaci coraz większą wagę przywiązują do czasu warunków pracy. Wzrasta ich świadomość zakresie work-life balance. Mają sprecyzowane oczekiwania stosunku do przyszłego pracodawcy. Duża część kandydatów nie jest otwarta na relokację czy delegacje, zazwyczaj wolą zmienić pracodawcę niż miejsce zamieszkania. Jeśli już decydują się na wyjazd delegację , to najczęściej oczekują wzrostu wynagrodzenia około 15–20%.

Inżynierowie, poszukując pracy, pierwszej kolejności zwracają uwagę na wynagrodzenie system premiowy (85%) oraz lokalizację biura (54%). Żeby przyciągnąć kandydatów kandydatki, firmy oferują różne rozwiązania, jednym istotniejszych jest elastyczny czas pracy (40%). budownictwie nie na wszystkich stanowiskach możliwe jest home-office, jednak organizacje, które dają taką możliwość, przyciągają więcej potencjalnych pracowników pracowniczek.

Presja płacowa czy wymagania rynkowe?

Firmy działające segmencie budowlanym 2023r. musiały poradzić sobie ze wzrostem inflacji, wysokim poziomem cen materiałów energii, rosnącymi stopami procentowymi oraz spadkiem zamówień. Jednym wyzwań okazała się także presja płacowa, którą branża boryka się do dziś. Oczekiwania finansowe wykwalifikowanej kadry inżynierów budownictwie stale rosną, szczególnie jeśli mówimy wąskich specjalizacjach. Najwięcej osób oczekuje zarobków powyżej 15 tys. zł brutto (34%). Równie liczną grupę stanowią inżynierowie, którzy spodziewają się wynagrodzenia pomiędzy 13 15 tys. zł (23%). Najmniej jest tych, którzy chcieliby mieć pensję do 9 tys zł (8%).

Informacja powstała oparciu badanie „Budownictwo 2024. Oczekiwania inżynierów uprawnieniami budowlanymi względem pracodawców”. Badanie było prowadzone pomiędzy listopadem 2023 r. styczniem 2024 r. wśród 1 345 respondentów respondentek całej Polski. Grupę badawczą stanowili pracownicy pracowniczki sektora budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane. Ankietę zrealizowano za pomocą metody CAWI.
Patronem honorowym badania jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Partnerami projektu są: Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Towarzystwo Politechniczne, Centrum Analiz Budowlanych Politechniki Warszawskiej.
Badanie zostało przeprowadzone przez zespół HRK Real Estate & Construction: https://www.hrk.pl/know-how/raporty/budownictwo-2024/.