Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polska Szkoła Human Resources II

W dniach 11 – 13 kwietnia 2008 roku w Nałęczowie odbędzie się Polska Szkoła Human Resources II, projekt AEGEE-Lublin.

Jest to cykliczny projekt szkoleniowy organizowany przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Lublin. Stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie zdobywaniem umiejętności z zakresu zarządzania Zasobami Ludzkimi wśród studentów oraz absolwentów polskich uczelni wyższych. Nie jest jednak kolejnym szkoleniem – stanowi novum na rynku.
Wiele firm oferuje kursy HRu, ale są one skierowane do pracowników działów personalnych. Studentom proponuje się warsztaty z zakresu umiejętności miękkich lub pisania dokumentów aplikacyjnych. Nie bierze się pod uwagę, że wielu z nas już teraz chce pogłębiać wiedzę, wiążąc swoją przyszłość zawodową z Zasobami Ludzkimi. To właśnie jest cel Polskiej Szkoły Human Resources II: dostarczenie 30 młodym pasjonatom HRu profesjonalnych instrumentów umożliwiających zarządzanie kapitałem ludzkim oraz udzielenie pomocy w świadomym kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej jako przyszłego pracownika firmy lub działu HR.
Więcej informacji na www.aegee.lublin.pl/pshr