Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polska w czołówce światowego rankingu nt. jakości edukacji

Polska zajęła wysokie, 10. miejsce w międzynarodowym rankingu „The Learning Curve”, oceniającym poziom edukacji w niemal 40 krajach na całym świecie i opracowanym przez renomowany brytyjski zespół badawczy The Economist Intelligence Unit.

Według rankingu zamieszczonego w tegorocznej edycji raportu „The Learning Curve 2014” polski system edukacji jest bardziej efektywny i oceniony wyżej niż systemy edukacyjne w Szwecji, Francji, USA, Niemczech czy Szwajcarii. Polska znalazła się na 10. miejscu spośród 39 krajów na świecie poddanych analizie pod względem jakości poziomu edukacji, poprawiając tym samym swój wynik sprzed 2 lat, kiedy to nasz kraj znalazł się na 14. miejscu zestawienia.

The Learning Curve” (Krzywa uczenia się) to międzynarodowy raport na rzecz efektywnej edukacji zainicjowany przez firmę Pearson, światowego lidera rozwiązań edukacyjnych, poddający ocenie poziom nauczania oraz efektywności poszczególnych systemów edukacyjnych na świecie.


Raport jest efektem badania prowadzonego przez niezależny, renomowany zespół badawczy The Economist Intelligence Unit. Badacze poddali analizie dane zgromadzone przez Pearson w Banku Danych („The Learning Curve Data Bank”) zawierającym ponad 2500 wskaźników edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych dotyczących w sumie 50 krajów z całego świata. Pochodzą one z trzech najbardziej cenionych globalnych badań edukacyjnych – PISA, TIMSS, PIRLS oraz danych statystycznych poszczególnych państw dotyczących wskaźników w zakresie oświaty, PKB, wskaźnika zatrudnienia,czy poziomu przestępczości .


Główne wnioski dotyczące globalnych zmian w edukacji:


Tegoroczna edycja raportu „The Learning Curve” zatytułowana „Education and Skills for Life” koncentruje się na zdobywaniu i utrwalaniu przez całe życie, zarówno przez dzieci, młodzież, jaki i dorosłych, umiejętności i kwalifikacji.


Do najważniejszych wniosków płynących z tegorocznej edycji raportu „The Learning Curve” w zakresie globalnej edukacji należą:

  • Istota podnoszenia oraz utrwalania umiejętności i kwalifikacji przez całe życie

Według raportu wszyscy dorośli wraz z upływem lat tracą umiejętności zdobyte w procesie kształcenia . Tracimy je jednak szybciej, jeśli nie wykorzystujemy ich w codziennej pracy. Dlatego kluczowe jest ciągłe podnoszenie oraz utrwalanie umiejętności i kwalifikacji przydatnych w pracy zawodowej.

  • Lepszy poziom edukacji oznacza wyższy wzrost gospodarczy

Rozwój i uczenie się przez całe życie wpływają nie tylko na poprawę życia ludzi, mogą także wpływać na gospodarkę kraju. Według OECD równo połowa wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych w ciągu ostatniej dekady pochodzi z ciągle podnoszonych umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa.

  • Skuteczna edukacja powinna polegać na wprowadzaniu jakościowych technik uczenia oraz budowania poczucia odpowiedzialności za własny rozwój

Wykorzystanie nowych technologii w procesie uczenia się wymaga zarówno od nauczycieli, jak i uczniów, poszerzenia zakresu umiejętności, otwarcia się na nowe możliwości i poznania nowych technik nauczania. Raport sugeruje, że państwa i rządy powinny umożliwiać nauczycielom wprowadzenie do programów nauczania elastycznych form prac z uczniami – zdaniem autorów raportu nauczyciele nie mogą skutecznie uczyć, gdy program nauczania jest ściśle kontrolowany i nie daje przestrzeni dla ich inwencji.

Miarą skutecznej edukacji ma być także budowanie wśród uczniów i ich rodziców poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.


Sir Michael Barber, Pearson’s Chief Education Advisor komentuje:


Na rządy na całym świecie nieustannie wywierana jest presja, by dostarczały coraz lepsze wyniki nauczania w swoich krajach, ponieważ są one ściśle związane z osiąganiem przez obywateli życiowych sukcesów. Raport „The Learning Curve” dostarcza dawkę głębokiej wiedzy, pokazującej, w jaki sposób można ulepszyć współczesne systemy edukacji. Nie możemy dłużej nie dostrzegać skoku edukacyjnego, jaki stał się udziałem krajów azjatyckich obszaru Pacyfiku, dzięki wsparciu skutecznych systemów edukacyjnych tradycyjnym etosem ciężkiej pracy.”


John Fallon, Chief Executive Officer of Pearson komentuje


„Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i endemicznych problemów systemów edukacyjnych w większości krajów jest brak uwzględnienia w ich przepisach zagadnień związanych z rozwojem kompetencji. Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w gospodarkach wschodzących, obserwujemy duży popyt na rozwój umiejętności. Wynika on z konieczności tworzenia nowych miejsc pracy przez rządy, które starają się odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa.

The Learning Curve” stanowi ciągle rozwijającą się bazę wiedzy gromadzącą dowody na to, co sprawdza się w edukacji. Mamy nadzieję, że jest to mały, ale ważny wkład w poprawę jakości nauczania w skali globalnej. Jako że obserwujemy przesunięcie debaty nt. edukacji z rozmów dotyczących wyłącznie nakładów inwestycyjnych w edukację do analizy jej efektów, mamy nadzieję, że to, co odkryliśmy, pozwoli innym w kolejnym kroku przejąć pałeczkę i kontynuować działania w tym zakresie. „


Najnowsze wydanie raportu „The Learning Curve 2014” zostało opublikowane 8 maja 2014 r. przez firmę Pearson – światowego lidera w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań edukacyjnych.Aby zapoznać się z całym raportem “The Learning Curve 2014” odwiedź stronę: www.thelearningcurve.pearson.com