Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polskie uczelnie oferują nowe kierunki studiów

Sprawdź gdzie możesz studiować: Informatykę, regionalistykę oraz ekonomię sektora publicznego, Technologie Energii Odnawialnej oraz inżynierię biomedyczną.

Uniwersytet Łódzki
Od nowego roku łódzka uczelnia uruchamia jeden nowy kierunek – informatykę – oraz dwie specjalności: regionalistykę oraz ekonomię sektora publicznego. Będzie je można studiować na wydziale ekonomiczno-socjologicznym.
Jak powiedział dziekan wydziału prof. Jan Gajda, uruchomienie kierunku informatyka ma związek z powstaniem na uczelni Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego. Dodał, iż wyjątkowo, bo tylko w tym roku akademickim nabór na informatykę będzie wolny. Oznacza to, że będą przyjmowane wszystkie chętne osoby, które zdały egzamin maturalny.
Studia na informatyce będą dwustopniowe (najpierw studia licencjackie, później magisterskie) i odbywać się będą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Oprócz informatyki UŁ przygotował dla przyszłych studentów dwie nowe specjalności – regionalistykę na kierunku gospodarki przestrzennej i ekonomię sektora publicznego na ekonomii.
Pierwsza z nich ma przygotować specjalistów od analiz m.in. migracji, rozwoju miast, przemysłu polityki miejskiej i regionalnej; druga ma przede wszystkim wykształcić ekonomistów, którzy w profesjonalny sposób będą np. umieli kierować szpitalami, szkołami, placówkami kulturalnymi czy instytucjami administracji publicznej. Zarówno na regionalistyką jak i ekonomię sektora publicznego władze uczelni chcą przyjąć od nowego roku akademickiego po 60 osób. Studia będą trzyletnie i zakończę się egzaminem licencjackim.
 
SGGW
Technologie Energii Odnawialnej – to nowy makrokierunek, który od roku akademickiego 2010/2011 uruchamia Wydział Inżynierii Produkcji SGGW wspólnie z Wydziałem Inżynierii i Kształtowania Środowiska.
 
– Od października tego roku przyjmiemy na studia I stopnia 60 osób w systemie stacjonarnym i 60 w niestacjonarnym. Natomiast od marca roku przyszłego na studia II stopnia – 60 osób w systemie stacjonarnym, a 30 w niestacjonarnym – dodaje dziekan prof. Chochowski.
Absolwenci, prócz możliwości pracy na rzecz samorządów terytorialnych i agencji rządowych, będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii.
Wykształcenie pozwoli im na zarządzania małą firmą sektora energetycznego, racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnej w oparciu o zidentyfikowane przez siebie lokalne źródła ekologiczne – zapewniają przedstawiciele SGGW.
 
Polityka Koszalińska i PAM
Nowy kierunek uruchamiany od nowego roku na Pomorskiej Akademii Medycznej i Politechnice Koszalińskiej to inżynieria biomedyczna. Ze strony Politechniki kierunek powstanie w ramach Instytutu Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Od roku akademickiego 2010/2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia kierunek bioinformatyka.
Kierunek będzie realizowany jako studia stacjonarne I stopnia. Absolwent po ukończeniu studiów otrzyma tytuł licencjata. To studia skierowane do osób o zainteresowaniach i zdolnościach obejmujących biologię, genetykę, informatykę oraz przedmioty ścisłe.
Absolwenci kierunku będą mieli kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych, ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.
Jak zapowiada uczelnia, od roku akademickiego 2011/2012 – pod warunkiem zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ruszą też cztery nowe unikatowe kierunki studiów: bezpieczeństwo żywności, pielęgniarstwo weterynaryjne, inżynieria i gospodarka wodna oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.
 
 
źródło informacji: INTERIA.PL/PAP