Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polsko – amerykański plan na UwB

Wymiana naukowców, studentów i absolwentów, prowadzenie badań naukowych głównie w naukach przyrodniczych – to główne elementy umowy o współpracy zawartej pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku (UwB) oraz Uniwersytetem Wisconsin-Milwaukee ze Stanów Zjednoczonych.

To pierwsza duża umowa międzynarodowa o współpracy zawarta przez białostocką uczelnię. Do tej pory umowy zawierały raczej poszczególne wydziały uniwersytetu. Umowa została podpisana na trzy lata podczas zakończonej kilka dni temu wizyty władz miasta i uczelni w USA – twierdzi prorektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Marek Proniewski.
 
W najbliższym czasie Senat UwB będzie ustalał szczegóły tego porozumienia.
 
Według Proniewskiego, białostoccy naukowcy będą między innymi mogli korzystać z bogatych zbiorów biblioteki Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee (University of Wisconsin-Milwaukee). Biblioteka ma bogate zbiory fotograficzne, z których mogą korzystać historycy, geografowie, ekonomiści. Większość zbiorów ma być udostępniania drogą elektroniczną. Z kolei ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej w Białymstoku będą mogli korzystać badacze z USA.
 
Uniwersytet w Białymstoku widzi swoje szanse we współpracy z innymi w oparciu o tzw. Partnerstwo Wschodnie. Amerykanie są zainteresowani uczelnią w Białymstoku ze względu na możliwość prowadzenia badań dotyczących procesów transgranicznych.
 
Partnerstwo Wschodnie jest polską inicjatywą skierowaną do systemu stosunków zewnętrznych UE, która została zatwierdzona przez Radę Europejską w marcu 2009 r. Projekt jest skierowany do sześciu byłych republik radzieckich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy i ma zbliżyć te kraje do UE, choć nie jest gwarancją ich przyszłego członkowstwa w UE.
 
Uniwersytet w Milwaukee ma bardzo rozbudowane nauki przyrodnicze. Także te kierunki są na UwB wysoko oceniane, więc niewątpliwie te dziedziny będą jednym ze szczególnych kierunków współpracy.
 
Umowa przewiduje wymianę studentów i absolwentów, wymianę naukowców. Ile osób i kiedy będzie mogło z tego korzystać, jeszcze nie ustalono.
 
Uczelnia z Białegostoku chce również zachęcić liczną Polonię z USA do studiowania w Polsce, bo takie studia są konkurencyjne pod względem kosztów za naukę – mówił prof. Proniewski.
 
Władze Uniwersytetu w Białymstoku oglądały również nowoczesny campus Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee.
 
Białostocka uczelnia przygotowuje się bowiem do budowy nowego campusu. Inwestycja ma powstać dzięki dotacji z UE. Budowa campusu przewidywana jest na wiosnę 2010 r.
 
Uczelnia Wisconsin-Milwaukee ma ich około 30 tys., to dwa razy więcej niż uczelnia w Białymstoku.
 
 
źródło informacji: INTERIA.PL/PAP