Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pomóż innym i zdobywaj doświadczenie!

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych kwestii w życiu każdego człowieka. Utrata go powoduje zachwianie równowagi emocjonalnej. Ofiarą w rozumieniu Karty Praw Ofiary jest każda osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi. Niezależnie od więzi rodzinnej łączącej sprawcę i ofiarę każda osoba powinna uzyskać potrzebną jej pomoc prawną, materialną, medyczną, psychologiczną i socjalną.

W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach.
 
Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu wsparcia ofiar przemocy jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.
 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 11 lutego 2005 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na podstawie, którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.
 
Koordynatorem wolontariatu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest Biuro Karier, dzięki pracy którego w ramach wolontariatu osoby zainteresowane mają możliwość odbycia szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej prowadzonych przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Osoby przeszkolone zostają następnie skierowane do odpowiednich punktów w województwie śląskim.
 
Do tej pory udało się przeszkolić ponad 500 osób, które następnie swą pracą wsparły lokalne Punkty Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wśród punktów, które do tej pory uczestniczyły w wolontariacie były Ośrodki Interwencji Kryzysowych, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Wsparcia Dzieci i Dorosłych, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenia i Fundacje działające na rzecz osób pokrzywdzonych oraz punkty konsultacyjne.
 
Więcej informacji o wolontariacie znajdziecie na stronie Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego www.bk.us.edu.pl, w serwisie Aktualności.