Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Popularyzator w spódnicy!

Doktor Anna Hajdusianek z Politechniki Wrocławskiej odebrała w środę 15 grudnia
w Warszawie tytuł „Popularyzatora Nauki 2010”.

Konkurs już po raz 6. zorganizował

serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego. W kategorii

przedstawicielka naszej uczelni, przyznano trzy równorzędne nagrody.

To nie koniec wyróżnień dla pani doktor. Już w piątek,

i nagrodę im. Krzysztofa Ernsta

wręczone zostanie podczas Sesji Jubileuszowej z okazji 90-lecia Polskiego Towarzystwa

Fizycznego na Politechnice Warszawskiej.

Dr Anna Hajdusianek od trzech lat organizuje i prowadzi

Odkrywców

„Naukowiec lub instytucja naukowa”, w której zwyciężyła17 grudnia otrzyma ona medalza popularyzację fizyki za rok 2010. WyróżnienieAkademię Młodych.