Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Poradnik "Praca w Europie"

Poradnik „Praca w Europie” to lektura obowiązkowa nie tylko dla absolwentów szkół wyższych, ale również dla tych, którzy w najbliższym czasie skończą studia i rozpoczną poszukiwania pracy.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało większe niż dotychczas zainteresowanie wyjazdami w celach zarobkowych. Poradnik porządkuje informacje o europejskim rynku pracy, przynosi odpowiedzi na nurtujące przyszłych pracowników pytania. Znajdziecie w nim porady o charakterze ogólnym, czyli jak i gdzie szukać pracy, jakich zagrożeń unikać, jak przygotować się do wyjazdu oraz informacje szczegółowe. Autorka kładąc szczególny nacisk na praktyczną stronę omawianych zagadnień analizuje sytuację na rynku pracy poszczególnych państw, drobiazgowo opisane zostają kwestie związane z różnymi formami zatrudnienia, kosztami utrzymania, mieszkania i podróży, prowadzeniem działalności gospodarczej, procedurami i formalnościami pracy za granicą, wysokością wynagrodzeń, prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców oraz kwestiami socjalnymi. Publikacja skierowana jest nie tylko do absolwentów i studentów, cenne informacje znajdą w niej zarówno specjaliści wszystkich grup zawodowych, jak i pracownicy niewykwalifikowani, osoby wyjeżdżające na stałe, jak i pracownicy sezonowi.

Praca w Europie
Joanna Skrzypczak

Wydawnictwo TELBIT www.telbit.pl