Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Porozumienie między UCMW Uj-Ur a PIWPIB w Puławach

Podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, a Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Przedmiotem porozumienie jest określenie ramowych zasad współpracy jednostek w sferze naukowej, badawczej, wdrożeniowej, publikacyjnej i badawczej.

Współpraca obejmować będzie m.in. współdziałanie przy tworzeniu wspólnych platform badawczo-wdrożeniowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia ludzi i zwierząt, opracowywanie innowacyjnych projektów w odniesieniu do medycyny i weterynarii. Ponadto porozumienie obejmuje prowadzenie zajęć ze studentami, organizację praktyk studenckich, wzajemne przekazywanie wyników prowadzonych analiz, wspólną działalność patentową i wdrożeniową, wspólną organizację szkoleń, konferencji                       i seminariów.

 

Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr hab. Janusza Żmiję, JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Karola Musioła oraz Dyrektora PIWet – prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Wijaszka.