Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Porozumienie o współpracy UEK z Krakowskim Parkiem Technologicznym

25 marca Dr Sławomir Kopeć – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego oraz prof. Roman Niestrój – Rektor UEK – podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji.

Porozumienie pieczętuje trwającą od marca br. współpracę Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na mocy podpisanego porozumienia KPT oraz UEK będą się wzajemnie promować i informować o swoich działaniach, wspólnie pracując na rzecz rozwoju województwa małopolskiego i budowania regionu wiedzy.
 
Obie instytucje zadeklarowały współpracę skupiającą się przede wszystkim na wspieraniu systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski oraz transferze i komercjalizacji technologii oraz współtworzeniu firm akademickich (spółek spin-off) w oparciu o potencjał intelektualny istniejący na uczelni, w tym własność intelektualną powstałą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współpraca służyć ma realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju technologicznego województwa małopolskiego oraz budowania regionu opartego na wiedzy.
 
Krakowski Park Technologiczny jest spółką prawa handlowego, powołaną przez Skarb Państwa, Samorząd Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Gminę Miejską Kraków oraz Mittal Steel w celu działania na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy z uczelni do przemysłu