Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Portal o odpowiedzialności biznesu

Studenci i pracownicy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu ŁódzkiegoAkademicki stworzyli portal tematyczny EtykaBiznesu.pl. Portal jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących koncepcji Corporate Social Responsibility (badania, słownik pojęć, literatura przedmiotu, prace naukowe), zgromadzonych w polskich, jak również w zagranicznych ośrodkach akademickich i organizacjach pozarządowych. Wypełnia lukę, jaka powstała na rynku edukacyjnym, dotyczącą zagadnień etyki i odpowiedzialności biznesu.

– Liczymy, iż uruchomienie naszego wortalu przyczyni się do popularyzacji tematyki związanej z etyką menedżerską – mówi dr Maciej Kozakiewicz, twórca koncepcji wortalu. – Dzięki zasobom zgromadzonym na wortalu powinna wzrosnąć jakość prac przygotowywanych przez studentów i doktorantów zainteresowanych tą tematyką. W najbliższych tygodniach zostanie uruchomione forum pozwalające wymieniać poglądy na poruszane kontrowersyjne tematy – dodaje Kozakiewicz.
 
– Mimo ogromnego dorobku, jakim dysponują setki ośrodków akademickich na świecie, koncepcja CSR w Polsce jest wciąż bardzo słabo rozpoznawalna – mówi dr Janusz Reichel z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. – Wortal pełni rolę przewodnika, ale też stanowi przegląd aktualności: publikacji, wydarzeń. Po wstępnej analizie zasobów widać, iż są w Polsce obszary stanowiące białą plamę w badaniach, jak np. kwestie związane ze społecznym zaangażowaniem firm. Nie ma też na ten temat dotychczas ani jednej publikacji naukowej w Polsce. Wciąż nie można uznać za sukces 10 publikacji badawczych dotyczących zjawiska odpowiedzialności społecznej biznesu.
 
Portal EtykaBiznesu.pl jest wspierany przez firmy będące członkami Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania, którym idea etyki i odpowiedzialności biznesu nie jest obca. – Naszymi partnerami są m.in. BP Polska, PZU Życie S.A., BOT Górnictwo i Energetyka S.A., American Bistro Poland, a więc firmy, które są zaangażowane w działalność na rzecz społeczeństwa – wyjaśnia Marcin Włodzimierski, koordynator portalu. – Cieszymy się, że otrzymujemy wsparcie od tych, którym zależy na realizacji idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce – dodaje Włodzimierski.
 

Portal można odwiedzić pod adresem www.etykabiznesu.pl