Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Portfel polskiego studenta

Nieco ponad 1900 zł (ok. 470 euro) wynosi średni miesięczny budżet studenta w Polsce – pozostaje on jednym z najniższych w Europie. Na drugim biegunie są młodzi Szwajcarzy oraz Islandczycy z miesięcznymi przychodami przekraczającymi równowartość 9000 zł (ponad 2 000 euro). Polski student nie unika jednak pracy – aż 54% zawartości jego portfela pochodzi z wynagrodzenia za pracę, którą sam wykonuje, co plasuje go w pierwszej trójce, zaraz za studentami z Austrii i Estonii.

Jak wynika z Raportu „Portfel Studenta 2018”, studenci ze Szwajcarii i Islandii na tle kolegów z innych krajów uchodzą za krezusów. Wyłącznie oni dysponują miesięcznym budżetem przekraczającym 2000 euro. W czołówce znajdują się również kraje skandynawskie – Norwegia (1725,80 euro), Finlandia (1456,40 euro) i Szwecja (1452,90 euro). Co ciekawe, Polacy plasują się także za swoimi sąsiadami z Czech (545,70 euro) i Słowacji (502,10 euro). Studenci z Serbii, Gruzji, Turcji i Chorwacji, znajdują się na końcu rankingu – ich miesięczne możliwości finansowe nie przekraczają 450 euro.
Autorzy Raportu, pracujący na co dzień w Związku Banków Polskich, wskazują, że podstawą miesięcznego budżetu studenckiego bez względu na kraj jest wsparcie rodziców. Pod tym względem najhojniejsi dla swoich dorastających pociech są rodzice ze Szwajcarii, Irlandii, Portugalii oraz Islandii. Studenci z tych krajów mogą liczyć na „stypendium rodzinne” o równowartości ponad 700 euro – w przypadku Szwajcarii to kwota przekraczająca nawet 1 000 euro.

Polski student raczej samodzielny i zaradny

Studenci z Finlandii mają jeden z największych budżetów do rozdysponowania, jednak z drugiej strony jest to grupa najbardziej niezależna pod względem zakwaterowania. Jedynie 4% fińskich studentów mieszka z rodzicami. Na podobnym poziomie niezależności znajdują się studenci z pozostałych krajów skandynawskich – Szwecji (13%), Norwegii (9%), a także Danii (8%). Na drugim biegunie są studenci z Malty, gdzie 73% studentów mieszka z rodzicami, Włoch (69%) i Gruzji (66%). W Polsce blisko 80% studentów przeznacza na wynajem mieszkania lub pokoju nie więcej niż 1000 złotych. Jednocześnie najwięcej – 35% badanych – dzieli mieszkanie z dwom współlokatorami, a niewiele mniej (33%) z jednym współlokatorem. Co piąty student (22%) mieszka na co dzień z trójką osób, a pozostałe 10% po powrocie z wykładów może już liczyć na znacznie liczniejsze towarzystwo.
Współczesny student na ogół coraz częściej sam zarabia, aby podreperować swój budżet, a także móc co jakiś czas pozwolić sobie na ponadstandardowy wydatek, jak wyjazd zagraniczny czy elektroniczny gadżet.

Oszczędzają i pożyczają

Pomimo niewysokich w skali Europy dochodów, polscy studenci starają się również odkładać pieniądze. Zarówno młodsi  (20-24 lata), jak i starsi (25-32 lata) najchętniej oszczędzają na podróże – odpowiednio 67% i 65% wskazanych. Dalsze pozycje są już zróżnicowane w zależności od wieku. W okolicach ostatniego roku studiów i początku kariery zawodowej częściej oszczędza się na mieszkanie (55%) niż samochód (51%) oraz na sprzęty gospodarstwa domowego (43%) niż odzież (29%). Młodsi studenci najchętniej, oprócz wyjazdów, zbierają na sprzęt elektroniczny (42%), ale również na szczęście dość poważnie na tym etapie myślą o zakupie mieszkania (44%).

Młodzi ludzie oprócz oszczędzania w naturalny sposób pewną część swojego budżetu zagospodarowują na przyjemności. Jak wynika z danych Allegro na koniec 2017 r., osoby w wieku 18-25 lat miesięcznie na zakupy w sieci przeznaczają średnio 60 zł (kobiety) i 90 zł (mężczyźni).
Jak wynika z danych Banku Światowego opublikowanych w maju 2018 r., niemal 87% Polaków w wieku co najmniej piętnastu lat posiada konto w banku. W porównaniu z 2014 r. ich odsetek zwiększył się o 9%. Biorąc pod uwagę kierunek i tempo, w jakim rozwijają się bankowość i nowoczesne formy płatności, istotny udział we wzroście ubankowienia mają osoby młode, wchodzące w dorosłość. Wśród motywów do założenia konta bankowego, osoby w wieku 20-32 lat zdecydowanie najczęściej (65%) odwołują się do faktu rozpoczęcia pracy i zapewne związanego z tym otrzymywania regularnego wynagrodzenia. W dalszej kolejności ankietowani jako powód wskazali wygodę korzystania z karty płatniczej, przypisanej do konta (22%), oraz chęć oszczędzania (16%).

Z Raportu ZBP wynika, że polscy studenci chętnie pracują, aktywnie zarządzają finansami i oszczędzają. Nie unikają również zaciągania zobowiązań, zarówno kredytowych, jak i tych związanych z rachunkami. Niestety część z tych osób wskutek niedostatecznej wiedzy ekonomicznej czy zbyt swobodnego podejścia do finansów popada w tarapaty. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, problemy z płatnościami rat kredytów i rachunków ma 154,5 tys. osób w wieku
18-24 lata, a łącznie ich zaległości dochodzą do 872 mln zł. Szczególnie niepokojący jest fakt, że młodych dłużników przybyło w ciągu roku o 15%. Łączna kwota ich zaległości wzrosła przez 12 miesięcy z blisko 726 mln zł do ponad 871 mln zł.

Studenci chcą wiedzieć więcej o finansach

Analizując dane dotyczące zalegania z zobowiązaniami, widać, że po raz kolejny potwierdza się znaczenie edukacji finansowej polskich uczniów i studentów. Jak wynika z badania „Poziom edukacji finansowej Polaków 2018”, zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, łącznie aż 30% osób w wieku 18-29 lat swój poziom wiedzy o finansach osobistych określa jako „raczej mały” albo „bardzo mały”. Biorąc to pod uwagę, nieznajomość kwestii dotyczących oszczędzania czy emerytury stanowi niepokojący sygnał.

Aż 52% badanych uważa, że odpowiednie umiejętności w zakresie wiedzy o finansach pomagają skuteczniej uchronić się przed niebezpieczeństwami, takimi jak np. wpadnięcie w pętlę zadłużenia. Jednocześnie 37% jest zdania, że wiedza o finansach jest potrzebna każdemu i może bardzo pomóc w codziennym życiu, a jedynie 7% wiedzę finansową postrzega jako zarezerwowaną dla osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Autor: Michał Polak