Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Portfel Studenta 2022

Początek roku akademickiego tradycyjnie poprzedziła publikacja kolejnej edycji raportu „Portfel Studenta”, opracowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Stanowi on zbiór najważniejszych informacji na temat sytuacji finansowej materialnej polskich studentów – tym kosztów życia studiowania.


Cennym uzupełnieniem raportu są dane dotyczące poziomu wiedzy zakresu ekonomii cyberbezpieczeństwa. Czego można dowiedzieć się tegorocznej edycji raportu?

1. Według szacunków opracowanych przez Warszawski Instytut Bankowości uśrednione wydatki studenta Polsce rosną nieprzerwanie od 6 lat obecnie wynoszą 3177 zł (wzrost co najmniej 437 złotych stosunku rok do roku).

2. Aż 18% studentów deklaruje, że nie posiada żadnych zgromadzonych oszczędności. Kolejne 24% to osoby oszczędnościami na poziomie do 1000 zł.

3. 33% studentów ocenia swoją sytuację materialną jako porównywalną do rówieśników, natomiast 35% – jako gorszą. Oznacza to, że problemy finansowe zaczynają dotykać niemal całą grupę społeczną polskich studentek studentów.

4. Najbardziej kłopotliwymi, zarazem najpilniejszymi kwestiami do nauki pozostają zagadnienia zakresu cyberbezpieczeństwa (40%). Obszarami wiedzy wymagającymi poprawy są te związane m.in. oszczędzaniem przedsiębiorczością (po 11%) oraz inwestowaniem (26%).

5. Jedynie 59% studentów stwierdziło, że powrót zajęć stacjonarnych wiązał się częściową bądź zdecydowaną poprawą jakości kształcenia.