Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Portfel Studenta – wszystko, co chcemy wiedzieć o naszych finansach

Rosną koszty utrzymania się na studiach – średni miesięczny rachunek wydatków polskiego studenta wynosi ponad 2600 zł, co oznacza wzrost ok. 500 zł stosunku do roku ubiegłego. Ponad połowa studentów (54%) wskazała, że ciągu ostatnich 3 miesięcy ich sytuacja materialna pogorszyła się – to najważniejsze wnioski płynące piątej edycji Raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Związek Banków Polskich Warszawski Instytut Bankowości przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021.

 

Bez względu na wysokość miesięcznych wydatków (dochodów) cenną umiejętnością jest wykształcenie sobie nawyku regularnego odkładania pieniędzy. Jak wskazują dane WIB, powyżej 250 zł miesięcznie potrafi zaoszczędzić aż 47% młodych Polaków, przy czym 15% odkłada kwotę nawet powyżej 500 zł. Tegoroczny Raport dostarcza również ciekawych wniosków zakresie oceny przez młodych Polaków własnego potencjału finansowego. Na tle swoich rówieśników studenci blisko 40% uważają, że ich status materialny jest podobny do reszty grupy. kolei blisko 30% uznaje się za lepiej sytuowanych. Jednym kluczowych składowych miesięcznego rachunku studenta, oprócz wyżywienia ewentualnie czesnego, jest zakwaterowanie. Jak wynika badania przygotowanego lipcu br. przez Centrum AMRON WIB, pandemia wpłynęła również na sytuację mieszkaniową aż 63% studentów Polsce. Prawie co trzeci student zerwał lub zawiesił umowę najmu wyprowadził się miasta, którym studiował. Ponadto, 30% ankietowanych stwierdziło, że opłaty mieszkaniowe obniżyły się związku decyzją zawieszeniu zajęć stacjonarnych na uczelniach.

Studenci pracują dorywczo

Spięcie miesięcznego budżetu wypracowanie ewentualnych nadwyżek dla większości studentów wiąże się podjęciem pracy dorywczej. Jak wynika danych WIB, obecnie aż 62% studentów pracuje, ale jedynie co czwarty (25%) zarabia „na rękę” powyżej 2000 zł. Jeszcze ciekawiej prezentują się oczekiwania młodych Polaków co do preferowanych zarobków, wpływających co miesiąc na konto za 10 lat. Aż 93% badanych nie wyobraża sobie, aby wtedy dostawać „na rękę” mniej niż 4000 zł. Ambicje, aby zarabiać ponad 10 000 zł, ma 25% nich.

Aplikacje bankowe

Zarządzanie finansami dla młodych Polaków, jeszcze przed marcowym lockdownem, wiązało się korzystaniem kanałów zdalnych bankowości. Wyniki ankiety WIB Parlamentu Studentów RP przedstawione Raporcie wskazują, że co najmniej raz dziennie aplikacji bankowej korzysta Polsce co trzeci student (34%), blisko połowa (49%) używa jej minimum raz tygodniu. Co ważne, większość młodych użytkowników pamięta nie tylko wygodzie, ale bezpieczeństwie. Ponad połowa (58%) ma zainstalowane oraz – co ważne – aktualne oprogramowanie antywirusowe na smartfonie.
Jednak drugiej strony aż 30% młodych Polaków nie posiada, 12% nie
wie czy posiada oprogramowanie, które skrajnych przypadkach może zabezpieczyć przed utratą ważnych danych czy środków na koncie.

Brak lub niedostateczny poziom szeroko rozumianej wiedzy finansowej to wciąż duża bolączka młodego pokolenia. Jak wynika tegorocznego badania WIB Fundacji GPW, zdecydowanie najgorzej (jako słabą lub bardzo słabą) znajomość podstaw oceniają osoby młode wieku studenckim, czyli 18-24 lata (83%). Ponadto blisko co drugi badany (48%) przyznał, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy zgodność danych osobowych, 7% podpisuje takie dokumenty bez zapoznania się ich treścią.