Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Postaw na rozwój!

Jesteś absolwentem? Właśnie kończysz studia? Masz problem ze znalezieniem pracy? Chcesz podjąć dalszą edukację?

Znasz język niemiecki, włoski lub francuski i chcesz bezpłatnie zdobyć certyfikat TELC?

A może chcesz uzyskać certyfikat potwierdzający twoją znajomość obsługi komputera – moduł bazy danych?

 


Uniwersytet Łódzki – Akademickie Biuro Karier Zawodowych zaprasza nie uczących się mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 18-64 lata do udziału w projekcie pt.:

Postaw na rozwój! Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego oraz certyfikacja kwalifikacji językowych i komputerowych”


PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE I ZDOBĄDŹ BEZPŁATNIE CERTYFIKAT TELC LUB ECDL

Zapewniamy:

Zajęcia z języka niemieckiego, włoskiego lub francuskiego przygotowujące do uzyskania certyfikatu TELC na poziomie średniozaawansowanym (A2-B2).

Terminy zajęć:


  1. Język włoski

– edycja V (październik 2012- listopad 2012)

– edycja VI (grudzień 2012-styczeń 2013)

  1. Język francuski

– edycja VII (luty 2013-marzec 2013)

– edycja VIII (kwiecień 2013-maj 2013)


Ilość godzin 46.


Udział w zajęciach tylko dla osób nieposiadających certyfikatu z języka obcego oraz posiadających wiedzę z w/w języków min. na poziomie A2.


Zajęcia z obsługi komputera (Access) przygotowujących do uzyskania certyfikatu ECDL Advanced (dla osób posiadających wiedzę z w/w modułu min. na poziomie średnim),


Terminy zajęć:


– edycja II (lipiec 2012 – sierpień 2012)


Ponadto oferujemy:


Indywidualne spotkania z profesjonalnym doradcą edukacyjno-zawodowym (działanie obligatoryjne) a w tym m.in.:


– określenie predyspozycji edukacyjnych

– określenie predyspozycji zawodowych

– testy psychologiczne

– CV

– List motywacyjny

– rozmowa kwalifikacyjna


Szkolenia z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania oraz planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,

Seminarium edukacyjne dla kobiet z tematyki Work-Life-Balance,

Konkurs na stypendium edukacyjne o wartości 3500 złotych.

Bibliotekę stacjonarną projektu (możliwość wypożyczenia książek z zakresu rynku pracy, rozwoju kompetencji miękkich, etc.).


Zapraszamy do kontaktu bądź wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.postawnarozwoj.uni.lodz.pl


Uniwersytet Łódzki

Akademickie Biuro Karier Zawodowych

Ul. Lumumby 14, pok.4

91-404 Łódź

Tel.: 42 665 53 34