Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Poszerz swoje horyzonty”

Ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie Komisji Europejskiej na Europejską Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy 2009

Już tylko do 31 maja 2009 roku można zgłaszać prace do konkursu dla Młodych Dziennikarzy 2009 „Poszerz swoje horyzonty”, skierowanego do dziennikarzy w wieku od 17 do 35 roku życia z 35 państw Europy. Autorzy tekstów prasowych i internetowych, jak również dziennikarze radiowi, mają okazję wykazać się talentem oraz podzielić swoim punktem widzenia dotyczącym Unii Europejskiej i problematyki rozszerzenia. Znane już jest jury, które oceni polskie prace.
 
Jeszcze tylko przez dwa tygodnie młodzi europejscy dziennikarze mogą podzielić się swoją wizją przyszłości Europy i tym, w jaki sposób rozszerzenie Unii Europejskiej wpłynęło na ich życie. W czerwcu 2009 roku, w każdym z uczestniczących w konkursie państw krajowe jury, składające się ze znanych ludzi mediów oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej, wybierze jedną zwycięską pracę.
 
W Polsce nadesłane prace oceniać będzie jury w składzie Rafał Romanowski – dziennikarz „Gazety Wyborczej”, Wawrzyniec Smoczyński – zastępca kierownika działu zagranicznego „Polityki”, Cezary Szymanek – szef działu informacji w Radiu PiN oraz Marta Angrocka-Krawczyk z wydziału prasowego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas oceny zgłoszeń członkowie jury zwracać będą szczególną uwagę na przejawy talentu dziennikarskiego autorów nadesłanych tekstów i audycji radiowych, które powinny poruszać kwestie związane z Unią Europejską. Krajowe jury wyłoni zwycięzców według takich kryteriów, jak odpowiednie dobranie informacji do tematu, oryginalność ujęcia, styl dziennikarski i jakość pisarstwa, umiejętność przyciągnięcia uwagi czytelnika/słuchacza czy wysiłek włożony w przygotowanie materiału.
 
Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na kulturalno-historyczną wycieczkę do stolicy Niemiec – Berlina, która odbędzie się w terminie od 29 sierpnia do 2 września 2009 roku. Wybór miejsca związany jest z rocznicą dwudziestolecia upadku żelaznej kurtyny, którego symbolem było zburzenie muru berlińskiego w 1989 roku. Laureaci wezmą także udział w dyskusji na temat poszerzenia UE podczas konferencji z udziałem czołowych polityków i przedstawicieli mediów. Zwycięskie artykuły i materiały radiowe opublikowane będą na stronie internetowej konkursu (www.EUJournalist-award.eu). Dodatkowo wydana zostanie specjalna broszura zawierająca zbiór nagrodzonych tekstów konkursowych.
 
Ogólne zasady konkursu:
Konkurs na Europejską Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy 2009poświęcony rozszerzeniu UE skierowany jest do młodych (w wieku 17 – 35 lat) dziennikarzy prasowych i radiowych oraz studentów i dziennikarzy niezależnych z państw członkowskich UE, państw kandydujących (Chorwacja, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) i potencjalnych kandydatów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Kosowo[1]). Zgłaszane prace powinny być opublikowane w latach 2008-2009 oraz napisane w jednym z urzędowych języków UE, państw kandydujących lub potencjalnych kandydatów. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace poprzez stronę internetową: www.EUjournalist-award.eu, na której znajduje się regulamin konkursu, wymagania i kryteria oceny prac, a także materiały dotyczące rozszerzenia Unii Europejskiej oraz ciekawe porady na temat ścieżki kariery zawodowej dziennikarza. Strona daje również możliwość nawiązania kontaktu z innymi młodymi dziennikarzami europejskimi.
 
Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejska (DG ds. Rozszerzenia) oraz Stowarzyszenie European Youth Press i Cafebabel.com.
 


[1] *wg. Rezolucji 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ