Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Poszerz swoje horyzonty”

Europejski Konkurs dla Młodych Dziennikarzy „Poszerz swoje horyzonty” został rozstrzygnięty.

Jury z każdego z 35 państw uczestniczących w Europejskim Konkursie dla Młodych Dziennikarzy wybrało zwycięzców krajowych. Konkurs zorganizowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rozszerzenia we współpracy ze stowarzyszeniem Europejskiej Prasy Młodzieżowej oraz Café Babel, skierowany był do dziennikarzy prasowych i radiowych w wieku od 17 do 35 lat. Celem konkursu, w którym wzięło udział 600 uczestników, było skłonienie młodych Europejczyków do refleksji i podzielenia się swoimi poglądami na temat polityki unijnej dotyczącej rozszerzenia, jednocześnie dając im okazję do zaprezentowania swojego talentu dziennikarskiego.

Zwycięzcą polskiej edycji konkursu został Maciej Zasada, autor artykułu „Bliskim lepiej nie mówić” opublikowanego na stronie internetowej www.infotuba.pl. Artykuł dotyczy emigracji zarobkowej kobiet, które „do Włoch przyjeżdżają, aby opiekować się starszymi osobami. Bez znajomości języka, z małą ilością pieniędzy, długami w kraju i nadzieją na uczciwą pracę. Rodzinom mówią, że czują się jak w raju. (…) Praca jak każda inna. Jednak prawda ukryta jest w ich łzach. Tylko one wiedzą jak jest naprawdę. Poniżane, oszukiwane, często pracujące ponad siły, swoją pracę traktują jak więzienie”.

Jury w składzie Marta Angrocka-Krawczyk (Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce), Rafał Romanowski (Gazeta wyborcza Kraków), Wawrzyniec Smoczyński (Polityka) oraz Cezary Szymanek (Radio PiN) wybrało właśnie tę pracę ze względu na niezwykłą oryginalność w ujęciu tematu. O emigracji zarobkowej pisze się w Polsce dosyć często, jednak w tym przypadku autor artykułu skoncentrował swoją uwagę na mało znanym wątku tego zjawiska, a ponadto znalazł bohaterów trudnych – bo zupełnie zwyczajnych i zapomnianych. Czytelnik dowiaduje się więc czegoś zupełnie nowego. Warto też wspomnieć, że artykuł jest bardzo dobrze napisany, czysty językowo oraz – jak się mówi w dziennikarstwie – „wychodzony”, czyli przygotowany na podstawie długiej i wnikliwej obserwacji.

Oceniając prace jury brało pod uwagę zgodność treści z tematyką konkursu, sposób przedstawienia problemu, wartość stylistyczną oraz wysiłek włożony w przygotowanie artykułu.

Wszyscy zwycięzcy zostaną zaproszeni na wycieczkę do Berlina, organizowaną  w dniach 29 sierpnia – 2 września 2009. W stolicy Niemiec spotkają się z przedstawicielami świata polityki, mediów, środowisk akademickich oraz społeczeństwa obywatelskiego i będą mieli okazję przedyskutować różne kwestie związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Młodzi dziennikarze wezmą również udział w konferencji zamykającej konkurs, w której potwierdzili uczestnictwo także dziennikarze i politycy z różnych państw. 

Zapraszamy na stronę internetową konkursu w celu uzyskania dalszych informacji: www.EUjournalist-award.eu.