Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Poszerz swoje horyzonty”

Trwa konkurs Komisji Europejskiej o Europejską Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy 2009!

Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia we współpracy ze stowarzyszeniem młodych dziennikarzy European Youth Press oraz Café Babelogłosiły drugą edycję konkursu o Europejską Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy 2009.

Tematem prac – artykułów oraz audycji radiowych – musi być rozszerzenie UE i/lub wizja przyszłej Europy. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 17 – 35 lat, będących obywatelami jednego z państw członkowskich, kandydujących do członkostwa lub będących potencjalnymi kandydatami do członkostwa w UE (krajów Bałkanów Zachodnich i Turcji).

Zwycięskie artykuły i nagrania radiowe zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu, a artykuły wydane zostaną również w formie broszury. 35 zwycięzców konkursu zostanie zaproszonych na wycieczkę kulturalno-historyczną do Berlina na przełomie sierpnia i września 2009 r. Pod koniec wycieczki zwycięzcy będą mieli okazję spotkać się z posłami UE, politykami, ambasadorami i zawodowymi dziennikarzami.

Konkurs potrwa do 31 maja 2009 roku.

Więcej szczegółów na temat zgłoszenia do konkursu znaleźć można na stronie www.EUjournalist-award.eu.