Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

"Potęga czwartej władzy"

Juliusz Braun, autor książki omawia w niej funkcjonowanie rynku mediów, zwłaszcza telewizji i radia na świecie i w Polsce.

Odwołując się do własnych doświadczeń oraz tematyki swoich wykładów „Media i społeczeństwo”, opisuje dynamiczne zmiany tego rynku. Przedstawia także ogólne informacje dotyczące historii i społecznej roli prasy, a wszystko zawarte jest w dziewięciu rozdziałach:
· Od wioski plemiennej do wioski globalnej
· Media w Europie w służbie władz, rynku i społeczeństw
· Media w USA: między saloonem a biurem szeryfa
· Skomplikowane dzieje mediów w Polsce
· Rok 1989- polskie media na wolności
· Telewizja w Europie bez granic
· Dziecko przed ekranem
· Rewolucja cyfrowa
· Rynek mediów w Polsce
Cytując słowa z okładki trzeba zauważyć, że „ media używają własnego języka, interpretują świat, wpływają na styl myślenia i zachowania ludzi. Media to jednocześnie wielkie przedsiębiorstwa. Walka o miliardy dolarów i o władzę nad umysłami ludzi. Im większa władza, tym większe dochody. Im większe dochody, tym lepsze narzędzia do uzyskiwania władzy”. Warto przeczytać tę książkę i stać się świadomym odbiorcą i twórcą przekazów medialnych.