Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Powstanie Biblioteka Wirtualnej Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć Bibliotekę Wirtualnej Nauki (BWN), dzięki której wszystkie instytucje naukowe w Polsce będą miały bezpłatny dostęp do najbardziej aktualnych światowych periodyków naukowych.

BWN będzie działać od stycznia 2010 r. – Nadrzędnym celem Biblioteki Wirtualnej Nauki jest wyrównanie szans w dostępie do źródeł naukowych uczonym z wszystkich ośrodków badawczych w kraju – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.
 
Jej zdaniem, w Polsce naukowcy mają ograniczony dostęp do baz danych publikacji naukowych. – Uczelnie do tej pory nie zawsze było stać na zakup odpowiednich licencji – tłumaczyła minister i podkreśliła, że tego rodzaju dostęp do informacji naukowych na polskich uczelniach powinien zaistnieć już wiele lat temu.
 
Kudrycka zapowiedziała, że od stycznia 2010 r. MNiSW zapewni wszystkim instytucjom naukowym w kraju dostęp do czasopism, książek, bibliografii, norm i opisów patentowych, z których poza naukowcami i nauczycielami akademickimi będą mogli korzystać także studenci.
 
Resort pokryje koszty zakupu licencji krajowych, by udostępnić jednostkom naukowym bazy danych takie jak: Web of Science (z archiwizacją), Springer, EBSCO Publishing, ScienceDirect, Journal Citation Reports i CPCI. Ponadto MNISW dofinansuje dostęp do: Nature, Math, Science, Scopus oraz Source OECD. -To są najważniejsze i najbardziej potrzebne bazy danych – oceniła minister nauki.
 
Podkreśliła, że ze zbiorów BWN skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. W opinii Kudryckiej, BWN będzie wsparciem dla uczonych w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i we wszystkich specjalnościach naukowych w Polsce.
 
– W obecnych czasach nauka ma charakter globalny i w zasadzie najnowsze zdobycze wyczytujemy szybciej w internecie niż w publikacjach drukowanych – dodała minister nauki.
 
 
źródło informacji: PAP