Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Powstanie Rada Młodych Naukowców

Odkrywanie młodych talentów naukowych powinno stać się priorytetem szkolnictwa wyższego – uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

 

W tym celu zapowiedziała utworzenie Rady Młodych Naukowców działającej przy resorcie jako organ opiniodawczo-doradczy oraz zwiększenie finansowania dla naukowców do 35. roku życia.

 

W poniedziałek 14 grudnia w ministerstwie nauki odbyła się debata pt. „Uwalniamy talenty” z udziałem ok. 100 najwybitniejszych młodych polskich naukowców, m.in. laureatów stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”.Omawiano warunki rozwoju młodej kadry naukowej na polskich uczelniach, a także propozycje resortu w ramach przeprowadzanych obecnie zmian w nauce i szkolnictwie wyższym.

 

W ramach zwiększenia wpływu młodych naukowców na kształt systemu szkolnictwa wyższego Kudrycka zapowiedziała m.in. powstanie Rady Młodych Naukowców, która – podobnie jak Rada Nauki lub Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – będzie doradzać ministerstwu podczas jego działań.

 

Kudrycka podkreśliła, że zamierzeniem jej resortu jest przede wszystkim większe finansowanie najlepszych uczelni i najlepszych naukowców. – W 2011 r. powstanie fundusz pro jakościowy, z którego dodatkowe pieniądze otrzyma 30 proc. najlepszych doktorantów w Polsce”- powiedziała.

 

Przypomniała też, że z funduszu będą finansowane zespoły badawcze skupione w tzw. Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących (jednostka o statusie KNOW otrzyma ponad 10 mln zł rocznie przez 5 lat).

 

Według Kudryckiej, ważną zmianą będzie także powstanie specjalnej strony internetowej, na której będą ogłoszenia o konkursach na stanowiska akademickie. – Te informacje obecnie są rozproszone, my chcemy utworzyć jedno takie miejsce – powiedziała.

 

W spotkaniu z minister nauki i szkolnictwa wyższego wzięli udział m.in. stypendyści Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureaci stypendiów „Zostańcie z nami” (przyznawanych wybitnym młodym uczonym przez tygodnik „Polityka”), badaczki nagradzane przez fundację L’Oreal pod patronatem UNESCO oraz przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 

 

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP