Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Powtórka z matury

6 czerwca w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanym 92 maturzystów przez wadliwie działający sprzęt powtórzy egzamin maturalny z języka angielskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie otrzymała 27 zażaleń od uczniów, którzy skarżyli się na złe nagłośnienie podczas egzaminu językowego. Według egzaminowanych uczniów i dyrektora ZSH-T, który zgłosił ten fakt OKE w Krakowie, warunki zaistniałe na sali egzaminacyjnej nie były odpowiednie do przeprowadzania egzaminu-zwłaszcza językowego, gdzie kluczowym elementem jest rozwiązywanie zadań na podstawie wysłuchanego tekstu. Ośmioosobowa komisja powołana przez dyrektora OKE podczas przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdziła wątpliwości abiturientów dotyczące wątpliwych warunków. OKE zaaranżowało egzamin w tej samej sali egzaminacyjnej, uwzględniając dokładny przebieg feralnego egzaminu. Umiejscowiono uczniów na swoich miejscach, co miało pomóc w dokładniejszej ocenie sytuacji. Dyrektor OKE jeszcze tego samego dnia podjął decyzję o powtórzeniu egzaminu. To jedyny taki przypadek na terenie podlegającym OKE w Krakowie, obejmującym województwa małopolskie, podkarpackie i lubelskie.