Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Poznaj najbardziej atrakcyjnych pracodawców!

Firma Universum ogłosiła ranking Najbardziej Atrakcyjnych Pracodawców. Lista liderów została sporządzona w oparciu o głosy ponad 200 tysięcy studentów kierunków ekonomicznych i inżynieryjnych.

Brali oni udział w lokalnych badaniach Universum Student Survey, przeprowadzonych w krajach o największych gospodarkach (kraje uszeregowanie pod względem wielkości PKB). Dzięki badaniu wiemy, co wpływa na atrakcyjność pracodawców ujętych w rankingu oraz znamy oczekiwania studentów dotyczące przyszłej kariery.


Pokolenie Y chce pracować kreatywnie i w przyjaźni

Ankietowani pytani o to, jakie czynniki mają wpływ na atrakcyjność danego pracodawcy, zwracali przede wszystkim uwagę na jakość pracy. „Kreatywne i dynamiczne środowisko pracy” jest najważniejszym atrybutem atrakcyjnego pracodawcy wśród studentów kierunków inżynieryjnych. Co więcej, zaczyna być ważniejsze od takich atrybutów jak: „wysokie wynagrodzenie początkowe” lub „szansa na zostanie liderem”. Studenci kierunków ekonomicznych również cenią atrybuty związane ze środowiskiem pracy, wymieniając je, jako jeden z czterech najważniejszych.

Studenci zarówno kierunków inżynieryjnych, jak i biznesowych wiążą wiele oczekiwań z „przyjaznym środowiskiem pracy”. W kliku krajach studenci cenią przyjazne środowisko pracy bardziej od kreatywności (Francja, Niemcy i Rosja zarówno wśród studentów kierunków ekonomicznych, jak i inżynieryjnych, w przypadku Australii i Kanady tylko studenci kierunków biznesowych).

“Dla nas oznacza to, że osoby należące do pokolenia Y bez względu na kraj, w którym studiują bardzo podobnie podchodzą do pracy, zupełnie inaczej niż poprzednie pokolenia” – komentuje Peter Nylander, Prezes Zarządu Universum. “Od kilku lat obserwujemy, że praca i życie prywatne się przeplatają, a granica między nimi coraz bardziej się zaciera. Zdają sobie sprawę z tego, że praca będzie odgrywała dużą rolę w ich życiu. Z tego powodu chcą pracować w środowisku, które pozytywnie na nich oddziałuje, dlatego pracodawcy powinni sprostać temu wyzwaniu i uczynić inwestowanie w środowisko pracy swoim naczelnym priorytetem” – radzi Nylander.

Studenci z Azji chcą zarabiać i awansować

Kiedy prosimy studentów o ocenę 4 różnych grup czynników atrakcyjności pracodawcy: reputacja i wizerunek pracodawcy, charakterystyka pracy, wynagrodzenie i możliwości awansu oraz ludzie i kultura – dla studentów z Azji i Rosji atrybuty związane z wynagrodzeniem i możliwościami awansu są dużo ważniejsze, niż u reszty studentów.

 

Analizując wyniki wyraźnie widać, że nacisk, jaki studenci kładą na wynagrodzenie jest odwrotnie proporcjonalny do PKB na osobę w ich krajach. Wyjątek stanowią Rosja („średni” PKB na osobę, ale studenci kładą bardzo duży nacisk na wynagrodzenie) oraz Japonia („wysoki” PKB na osobę, ale również w tym przypadku wynagrodzenie odgrywa dużą rolę dla studentów).

 
 Duzi trzymają się mocno

 W ciągu ostatnich trzech lat obserwujemy w rankingach stały wzrost centrów usług wspólnych należących do sektora publicznego (doradztwo strategiczne, księgowość i audyt). Kiedy patrzymy na firmy z grona Najbardziej Atrakcyjnych Pracodawców wśród studentów kierunków ekonomicznych, widzimy, że firmy audytorskie z Wielkiej Czwórki i duże banki o globalnym zasięgu zajęły w rankingu wysokie pozycje.

 

“Wiele z tych firm oferuje najbardziej pożądane miejsca pracy na każdym z rynków, na których działa” – wyjaśnia Nylander. “ Wpływ na to ma połączenie kultury organizacji, możliwości awansu, szkoleń i ścieżek rozwoju z niezależnością i stabilnością finansowej, której studenci szukają.  Dodatkowo ze względu na oznaki ożywienia gospodarki światowej, firmy zatrudniają więcej osób bez doświadczenia zawodowego. To oczywiste, że taka polityka kadrowa ma szansę przyciągnąć wielu studentów ” – mówi Nylander.

 

 Inżynierowie i informatycy chcą programować

 

Studenci kierunków inżynieryjnych poszukują miejsc pracy, w których mogą rozwijać kreatywność, dlatego sektor IT, a w szczególności firmy programistyczne, są ich częstym wyborem. Google, dla przykładu, jest liderem rankingów w 6 z 12 krajów, a w kolejnych 4  krajach zajmuje drugą pozycję.  Sektor IT szybko zyskuje na atrakcyjności, podczas gdy inne, jak sektor farmaceutyczny, stają przed problemem słabnącego zainteresowania.

 

„Firmy programistyczne są kojarzone ze szczególnym typem środowiska pracy i kultury firmy” – mówi Nylander. „Najlepsi pracodawcy oferują bogate programy szkoleniowe i właśnie to decyduje o ich atrakcyjności wśród studentów. Pracodawcy, którzy myślą o rekrutacji studentów kierunków inżynieryjnych powinni także pamiętać o dbaniu o kulturę organizacji. Co więcej, najbardziej pożądane w tym sektorze firmy oferują również atrakcyjne ścieżki rozwoju i wysokie wynagrodzenie, czego studenci poszukują.”tłumaczy Nylander.

 
O Universum

Universum to międzynarodowa firma specjalizująca się w dziedzinie employer brandingu. Kiedy założono ją w 1988 roku jej celem było usprawnienie komunikacji pomiędzy studentami, a chcącymi ich zatrudnić pracodawcami. Dziś misją Universum jest pomoc pracodawcom w profesjonalnej rekrutacji i zatrzymaniu pracowników w firmie poprzez strategiczne doradztwo. Universum zapewnia pełną paletę narzędzi badawczych, konsultingowych i komunikacyjnych, które pozwalają pracodawcom lepiej rozumieć, przyciągać i zatrzymywać obecnych i potencjalnych idealnych pracowników. Universum cieszy się zaufaniem 1 200 klientów, firm mieszczących się na liście Fortune 500 oraz współpracuje z 1,500 uczelniami wyższymi na świecie, a także przeprowadza badania dotyczące preferencji kariery. Co roku firma ankietuje pól miliona studentów i profesjonalistów na całym świecie. Universum wykorzystuje te informacje w celach doradczych managerom ds. HR, marketingu, reklamy, strategii, pozyskiwania talentów. Więcej informacji pod adresem: www.universumglobal.com.

O Rankngu Najbardziej Atrakcyjnych Pracodawców na Świecie

Ranking Najbardziej Atrakcyjnych Pracodawców na Świecie Universum (ang. Universum’s World’s Most Attractive Employer – WMAE) powstaje na bazie głosów studentów zebranych w badaniach Universum Student Survey, przeprowadzonych w 12 krajach z największym wskaźnikiem PKB. Aby mieć miejsce w globalnym zestawieniu, laureaci muszą znaleźć się w czołówce co najmniej 6 z 12 badań krajowych.