Eurostudent

Poznań. Regionalne Forum Edukacyjne Programu "Równać szanse"

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają na Regionalne Forum Edukacyjne Programu „Równać szanse”. Ideą Regionalnego Forum Edukacyjnego jest zainicjowanie procesu aktywizacji młodzieży z mniejszych miejscowości, a tym samym promocja idei wyrównywania szans edukacyjnych.

Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/264438.html