Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Poznańska Przedsiębiorczość Akademicka

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych zaprasza na konferencję i warsztaty.

Warsztaty z przedsiębiorczości:
  • psychologiczne aspekty przedsiębiorczości
  • finansowe aspekty przedsiębiorczości
  • prawne aspekty przedsiębiorczości
  • program obejmuje 30 godzin zajęć
 
Rekrutacja – od października 2009
 
 
 
 
 
Konferencja:
  • jednodniowa impreza promująca przedsiębiorczość akademicką z udziałem gości reprezentujących zagraniczne środowiska naukowe
  • teoretyczne założenia działalności spin off i spin out  oraz przykłady rzeczywistych przedsięwzięć
 
Rekrutacja – kwiecień / maj 2010
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych
 
 
Biuro Karier:
ul. Niedziałkowskiego 18
61-579 Poznan
tel./fax 061 833 14 33