Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Oferty pracodawców

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

udt@udt.gov.pl

14.11.2018

Praca dla inżyniera

Województwa:
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • mazowieckie
 • małopolskie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • łódzkie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
Branże:
 • Administaracja
 • Badania i rozwój
 • Energetyka
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Mechanika / Automatyka
Typ:
 • praca

Głównym zakresem działalności UDT są zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. UDT jest również Jednostką Notyfikowaną nr 1433, funkcjonującą w oparciu o ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz notyfikacje w zakresie dyrektyw nowego podejścia.

UDT działa jako Jednostka Certyfikująca UDT-CERT także w obszarze certyfikacji: systemów zarządzania, osób i wyrobów.

W ramach UDT działa Akademia UDT popularyzująca wiedzę związaną z bezpieczeństwem technicznym, oferująca organizację szkoleń i konferencji skierowanych do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych oraz personelu eksploatującego urządzenia techniczne.

UDT posiada również profesjonalne zaplecze badawcze i wzorcujące – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

PRAKTYKI I STAŻE

Każdego roku przygotowujemy kolejne edycje programów staży i praktyk. Płatne programy stażowe realizowane są zwykle w okresie wakacji i w ostatnich miesiącach roku. Są one doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia w różnych jednostkach organizacyjnych i lokalizacjach. Staże skierowane są głównie do studentów kierunków technicznych: energetyka, mechanika, automatyka, robotyka, elektryka i pokrewnych oraz kierunków administracyjno-finansowych.

 

Aplikuj online: praca.udt.gov.pl

zobacz pełen profil pracodawcy

Oferty pracodawców