Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praca w Energopomiarze – co najbardziej w niej cenisz?

Energopomiar jest jedyną w Polsce firmą świadczącą tak kompleksowe, eksperckie usługi inżynierskie dla energetyki. Firma wspiera klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, eksploatacją i diagnostyką urządzeń, gospodarką wodno-ściekową, jak i zarządzaniem inwestycjami.

95% kadry kierowniczej Energopomiaru to osoby, które zaczynały pracę od stanowisk specjalistycznych, zaraz po studiach lub jeszcze w trakcie nauki. Stanowiska menadżerskie nie są jednak celem dla każdego. W firmie eksperckiej, jaką jest Energopomiar, można obrać ścieżkę kariery, która nie jest tylko ukierunkowana na zarządzanie.

Pracownicy Energopomiaru są prelegentami na konferencjach branżowych i publikują artykuły w czasopismach technicznych. Firma wspiera też specjalistów, którzy są zainteresowani doktoratem w dziedzinach związanych z działalnością Spółki.

 

Dołącz do nas!

https://energopomiar.com/kariera

www.linkedincom.com/company/energopomiar