Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praca w kilku miejscach – portfolio career

Zatrudnienie na cały etat w jednej firmie przestaje być najbardziej oczywistym wyborem, jakiego student może dokonać po studiach. Jest bowiem nowa ciekawa alternatywa.

Można jednocześnie pracować na pół etatu, być freelancerem i mieć własną firmę.Do Polski wkracza nowy trend – tzw. portfolio career, czyli kariera zawodowa oparta na więcej niż jednej pracy. Jeżeli zatem nie wiemy, czym chcemy się zajmować, a najchętniej popracowalibyśmy w różnych miejscach, ale szkoda nam czasu – rozwiązaniem jest zatrudnienie równolegle w kilku miejscach.

 
Doświadczenie i kontakty

Praca w systemie portfolio career daje wiele szans, przede wszystkim na szybki rozwój i dynamiczną ścieżkę kariery. Pozwala zdobyć doświadczenie w różnych branżach niemal równocześnie. Dzięki temu oszczędzamy czas oraz – co bardzo cenne – poznajemy różne sposoby pracy, zawody i branże. W przyszłości więc będzie nam łatwiej się zdecydować, jak powinna przebiegać nasza kariera. – Do tego warto wykorzystać czas studiów. Pięć lat to okres, w którym można podjąć praktyki w kilku firmach i spróbować swoich sił w zupełnie odmiennych branżach. Na pewno przyszli pracodawcy pozytywnie ocenią to, że student zdobywał doświadczenie zawodowe w różnych firmach – podkreśla Izabela Ciecierska, specjalista w zakresie pośrednictwa pracy, praktyk i staży w Biurze Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szybszy rozwój na wielu płaszczyznach sprawia, że budujemy swoją markę, stajemy się specjalistami, a więc i bardzo atrakcyjnymi uczestnikami na rynku pracy. Poza tym, zbierając doświadczenie w różnych dziedzinach, spotykamy wiele osób i wyrabiamy sobie cenne kontakty. – Powiększająca się sieć networkingowa (sieć kontaktów) okazuje się bardzo przydatna w chwili, kiedy jesteśmy już zdecydowani na pracę w jednym miejscu – dodaje Izabela Ciecierska z BK UKSW.

 
Pasja i niezależność

Wybór tego rodzaju pracy jest często podyktowany chęcią realizacji naszych pasji i – co za tym idzie – samorealizacji. Jeśli uda nam się odnaleźć i spełnić w kilku obszarach, ryzyko rutyny czy wypalenia zawodowego wyraźnie się zmniejsza. – Dodatkowym wzmocnieniem dla osób decydujących się na karierę typu portfolio jest poczucie kontroli nad własnym losem, który nie jest już uzależniony od decyzji pojedynczej osoby zajmującej nadrzędne w stosunku do naszego stanowisko pracy – tłumaczy Sławomir Zajbert z Biura Karier jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Poza tym, praca na kilku stanowiskach pozwala nam rozwijać bardzo pożądanych umiejętności: elastyczność, łatwość dostosowania się do zmieniających się warunków pracy i nawiązywania kontaktów. I ostatnia kwestia portfolio career – wynagrodzenie. To, że nie posiadamy w żadnej firmie pełnego etatu, nie oznacza niższych zarobków. Wręcz przeciwnie: realizowanie kilku projektów równocześnie sprawia, że nasz łączny dochód może być znacznie wyższy niż na jednym, choć pełnym etacie.

 
Braki

Model kariery typu portfolio jest bardzo atrakcyjną propozycją, wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami, z których musimy sobie zdawać sprawę. Jednym z nich jest niebezpieczeństwo braku efektywności. – Nie da się pracować w kilku miejscach na raz, wykazując taki sam poziom zaangażowania – mówi Izabela Ciecierska z Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Oczywiście wszystko zależy od zakresu obowiązków w danej firmie. Zakładając jednak, że są to stanowiska odpowiedzialne, wiąże się to z dodatkowym stresem i poświęceniem swojego życia osobistego na rzecz pracy.

Ciągle dominujący jeszcze model tradycyjny może też przyczyniać się do wystąpienia poczucia izolacji i odosobnienia, a ułamki etatów, wykonywane w kilku miejscach pracy, mogą być powodem braku bliższych kontaktów ze współpracownikami i zachwianiem jednej z podstawowych funkcji, jaką spełnia praca, czyli socjalizacji – dodaje Sławomir Zajbert z Biura Karier jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pojawia się także zagrożenie braku czasu, szczególnie jeżeli będziemy mieć problem z właściwą organizacją pracy, nawałem obowiązków bądź nakładającymi się terminami. Wymienione wyżej zagrożenia mogą wywołać w nas narastający stres.

 
Nadmiar doświadczenia

Wprawdzie zdobywanie doświadczenia w wielu dziedzinach na początku tekstu uznaliśmy za atut, może się ono jednak okazać pewnego rodzaju pułapką. Pracodawcy mogą bowiem źle ocenić doświadczenie w odległych od siebie branżach. Nie dla każdego pracodawcy szerokie doświadczenie kandydata stanowi atut – tłumaczy Izabela Ciecierska z BK UKSW. – CV, w którym kandydat pisze o praktyce w dziale reklamy i praktyce urzędniczej, może nie zrobić dobrego wrażenia. Jeśli kandydat nie potrafi umotywować, dlaczego odbywał praktyki w firmach o zupełnie odmiennych branżach, może być odebrany przez pracodawcę jako osoba niezdecydowana, zagubiona, nie wiedząca, czego chce. Pracodawca może się obawiać zatrudnienia osoby, która sprawia wrażenie niezdecydowanej i bez pomysłu na siebie i swoją karierę. Od potencjalnego pracownika, zazwyczaj oczekuje się, że będzie miał świadomość swoich mocnych i słabych stron.

 
W praktyce

Wiemy już, jakie są zalety i wady w pracy typu portfolio career. Zastanówmy się teraz, czym się kierować podczas wyboru wykonywanych zajęć. Mamy dwie możliwości: zajęcia bardzo podobne albo skrajne. Wszystko zależy od motywacji. – Jeśli wybraliśmy ten typ kariery ze względu na motywację finansową, to konsekwencją będzie raczej poszukiwanie zajęć podobnych – komentuje Sławomir Zajbert. – Dzięki temu materiał lub wiedzę zdobytą w jednej pracy można powielać w innych. Jeśli jednak tym, co nas motywuje, jest nasze hobby i zainteresowania lub chęć zdobywania nowych doświadczeń, warto zadbać o zróżnicowanie naszego portfolio i „pokusić” się o pracę nie tylko na różnych stanowiskach, ale także i w różnych branżach.

 

Podejmując pracę na kilku stanowiskach, warto zrobić bilans korzyści i strat, a dopiero wtedy podejmować działania. Pamiętajmy, że każda ścieżka kariery związana jest z ryzykiem.

 
***

Izabela Ciecierska, specjalista w zakresie pośrednictwa pracy, praktyk i staży

Biuro Karier Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego

Praca w kilku miejscach naraz wymaga bardzo dobrej organizacji pracy oraz zdolności bardzo szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i zmieniającego się otoczenia. Osoba, która decyduje się na taki rodzaj zatrudnienia, powinna charakteryzować się zdolnościami menedżerskimi, które umożliwią koordynowanie kilku działań równocześnie. Podjęcie pracy w kilku firmach wymaga zatem samodyscypliny i dobrego zorganizowania, które są warunkiem do tego, by wykonywać swoją pracę odpowiedzialnie i efektywnie, jak również mieć poczucie samospełnienia i samorealizacji.

 
***
Sławomir Zajbert

Biuro Karier Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Wydział Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Każde stanowisko pracy scharakteryzować można poprzez zestaw wiedzy, kompetencji, cech i umiejętności, które posiadać powinna pracująca na nim osoba. W przypadku kariery typu portfolio oprócz sumy tych wymagań (dla poszczególnych, zajmowanych przez siebie stanowisk) każda osoba decydująca się na takie właśnie rozwiązanie charakteryzować musi się doskonałą umiejętnością planowania i zarządzania czasem. Umiejętności te niezbędne są do koordynacji różnych czynności w różnym czasie i miejscu, przy jednoczesnej konieczności wyeliminowania sytuacji wzajemnego nakładania się ich na siebie. Nie mniej jednak ważne są: ponadprzeciętna odporność na stres, elastyczność, umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków i podzielność uwagi. Problemy w jednej pracy nie są bowiem usprawiedliwieniem do mniej efektywnego wykonywania drugiej.

 
***
Aleksandra Lichoń, HR Manager IBM BTO Business Consulting Services

Praca w kilku miejscach jednocześnie to świetny sposób realizacji różnorodnych zainteresowań i określenia swoich zawodowych preferencji. Polacy są narodem, który na tle innych krajów bardzo często podejmuje prace dodatkowe. Nie tylko ze względów finansowych, ale także by zyskać nowe kompetencje i podnieść własną wartość na rynku pracy. Pracodawcy cenią kandydatów posiadających doświadczenie w kilku dziedzinach, jednak należy pamiętać, że ilość nie przechodzi w jakość. Rynek nastawiony jest na specjalistów, więc powierzchowna orientacja w wielu tematach nie zastąpi rzetelnej wiedzy z dwóch lub trzech dziedzin. Ograniczona dyspozycyjność może też zrazić kogoś, kto poszukuje pełnoetatowego pracownika. Decydując się na takie rozwiązanie, powinniśmy przede wszystkim umieć ustalać sobie priorytety i trafnie szacować własne możliwości.