Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praca z przyszłością

Mechatronik, traffic manager, infobroker – nic wam nie mówią te słowa? A może personal shopper czy też gerontopedagog? Warto rozglądnąć się na rynku pracy i poszukać dla siebie specjalizacji lub też zawodu… z przyszłością.

 

Sprawdźmy zatem, gdzie za kilka lat będzie nam łatwiej znaleźć pracę?
Stawiamy na wypoczynek i wygląd
Będą to wszystkie profesje związane z rozwojem naszej cywilizacji i skutkami, jakie niesie on ze sobą. Zapewne coraz większym zainteresowaniem będą cieszyć się zawody związane z konsumpcyjnym stylem życia. Już dzisiaj zwiększa się zapotrzebowanie na przedstawicieli takich profesji jak: rezydent, animator czasu wolnego, personal shopper (osobisty doradca ds. zakupów), konsultant ds. ślubów czy opiekunka do dziecka. Ponadto coraz większą wagę przywiązujemy do swojego wyglądu, co prowadzi z jednej strony do rozwoju branży kosmetycznej, a z drugiej, do zwiększenia popytu na takie zawody jak dietetyk: kosmetolog czy trener osobisty. Co ciekawe, coraz częściej możemy spotkać się z przekonaniem, że wyjątkowej opieki wymagają również nasi pupile. Nie dziwią nas już nie tylko treserzy zwierząt, ale także hotele czy salony piękności dla zwierząt. Pojawiają się też zawody typu zoopsycholog-behawiorysta, który pomaga właścicielowi porozumieć się ze swoim ulubieńcem.
Komputery są niezbędne
Nasze życie jest zdominowane przez komputery i będzie jeszcze bardziej, ze względu na szybki rozwój branży IT. – W czasach kiedy wiedza informatyczna wykorzystywana jest niemal w każdej dziedzinie naszego życia, przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają nowe technologie. Stanowi to często podstawę konkurencyjności firmy. Taka sytuacja prowadzi nie tylko do powstania nowych zawodów, ale także do wyodrębnienia coraz bardziej specjalistycznych wąskich obszarów wiedzy – tłumaczy Artur Ragan, specjalista z agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Work Express (www.workexpress.pl). Pozostając w branży związanej z komputerami trzeba wymienić mechatronika, który w swej pracy wykorzystuje wiedzę z obszaru trzech dziedzin: mechaniki, informatyki i elektroniki.
Ciekawym przykładem nowych profesji jest kierownik ds. zawartości serwisów internetowych czy specjalista ds. gier komputerowych. Pojawiają się zawody o coraz węższej specjalizacji, na przykład traffic manager − odpowiedzialny za analizę frekwencji aktywności internautów, screendesigner − projektujący układ ekranu w programach komputerowych, edukacyjnych, grach itp. czy infobroker − zajmujący się wyszukiwaniem informacji we wszystkich istniejących źródłach i bazach danych.
Społeczeństwo się starzeje
Powstawanie nowych zawodów ma także związek ze starzeniem się społeczeństwa. Wzrastają potrzeby specjalistycznej opieki, co w efekcie prowadzi do wzrostu wymagań wobec służby zdrowia. W związku z tym również w obszarze medycyny pojawiają się nowe zawody. – Możemy tu wymienić inżyniera klinicznego, inżyniera biomedycznego, promotora zdrowia czy Clinical Research Assistent, zajmującego się nadzorem badań klinicznych z wykorzystaniem nowych leków przed wprowadzeniem ich na rynek. Do tej grupy możemy również zaliczyć budzącą kontrowersje profesję specjalisty ds. klonowania, a także mniej kontrowersyjnego nanotechnika – podkreślaArturRagan. Bardzo prawdopodobne jest również to, że w starzejącym się społeczeństwie będzie coraz większy popyt na gerontopedagogów, którzy zajmą się aktywizacją pokolenia trzeciego wieku, terapią zawodową oraz organizowaniem czasu wolnego osób starszych. Z pewnością perspektywiczne są także kierunki rozwoju zawodowego związane z Unią Europejską np. specjalista do spraw zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw na rynku UE, czy też specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
Może zatem warto zastanowić się nad podjęciem drugiego kierunku lub też studiów podyplomowych, tak aby zdobyć zawód z przyszłością.

gmj