Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pracodawca Roku 2012®. O czym marzą studenci

Jak co roku, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC przedstawiło kolejną, tym razem już dwudziestą pierwszą, edycję badania Pracodawca Roku®. Pokazuje ono nie tylko trendy na rynku pracy studentów, ich oczekiwania oraz najbardziej pożądane przez nich branże, ale także wyłania wymarzonego pracodawcę, którym w tym roku została firma Ernst&Young.

Badanie przeprowadzane jest corocznie w 19 największych ośrodkach akademickich w Polsce. W tym roku wzięło w nim udział ponad 5000 młodych osób z 46 uczelni wyższych. – Jako organizacja chcemy być głosem młodych ludzi, dlatego też przeprowadzamy to badanie, aby pokazać pracodawcom, jakie są preferencje studentów, a ich przyszłych pracowników, odnośnie rynku pracy i ich samych – mówił o celach przyświecających stowarzyszeniu oraz badaniu Dawid Bychawski, Prezydent AIESEC Polska.

Przegląd zwycięzców

Tendencją, która od kilku lat utrzymuje się w rankingu firm podsumowujących to badanie, jest stała obecność firm z branży konsultingowej, które znajdują się zwykle w czołówce zwycięzców. Podobnie jest w tym roku. Na pierwszym miejscu rankingu uplasowała się firma Ernst&Young, zaś tuż za nim znalazło się PwC (ponownie zajęło drugą pozycję, utrzymując się poprzednio na 1. miejscu przez siedem lat). Również działająca w branży doradczej firma Deloitte otrzymała w rankingu wysokie, 5.miejsce. Podobnie zresztą jak KPMG, utrzymujące swoją pozycję sprzed roku (ponownie miejsce 7). Warto także zauważyć, że wszystkie te firmy reprezentują branże związane z szeroko pojętymi finansami, które są najchętniej wskazywane jako preferencyjne, czyli takie, z którymi chcieliby związać swoją karierę badani studenci (branżę finansową oraz audyt i księgowość wskazywało odpowiednio 26 i 25% pytanych). Jak w roku ubiegłym komentował Dawid Bychawski, dziś Prezydent AIESEC Polska, firmy te cechują się w szczególności zintegrowanymi strategiami budowania wizerunku pracodawcy i prowadzą działania w sposób skoordynowany i świadomy, z nakierowaniem na cel takiej działalności. Dlatego też cieszą się one dużym szacunkiem i zainteresowaniem wśród studentów. Jakie ponadto branże dominują w rankingu? Zaobserwować możemy firmy operujące w kręgu FMCG (ang. fast-moving consumer goods, czyli produkty szybko zbywalne). Zaliczyć do nich możemy firmę MARS, która, awansując z miejsca 5., uplasowała się ostatecznie na 4. miejscu rankingu. Inną firmą z tej branży, która znalazła się w pierwszej dziesiątce, jest Procter&Gamble, która zanotowała spadek z miejsca 8, zajmując końcowo miejsce 9. Na wysoki wynik firm operujących w tej branży na pewno miał wpływ fakt, iż są one dość mocno obecne w świadomości studentów, głównie dzięki bogatym programom praktyk i staży. Inną istotną tendencją w rankingu jest coraz bardziej wyraźna obecność banków, które w ostatnich latach rozwinęły szerokie działania, zachęcające studentów do korzystania z ich oferty w zakresie rozpoczęcia kariery zawodowej. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingu także w postaci wyboru przez studentów właśnie branży bankowej jako najbardziej preferowanej przez nich w kontekście potencjalnego miejsca pracy (najwięcej, 37% wskazań). W roku ubiegłym w rankingu znalazły się dwa banki, w tym roku jest ich już trzy: PKO Bank Polski, ING Bank Śląski oraz Bank Pekao. Warto również odnotować obecność w rankingu firmy Google. Jako pionier innowacyjnych rozwiązań firma ta jest dla studentów bardzo atrakcyjnym pracodawcą.

Rola employer brandingu

Wyniki badania Pracodawca Roku® pokazują, że w dzisiejszych czasach coraz bardziej liczy się marka firmy, z którą studenci planują związać swą przyszłość. Aż 64% respondentów badania, na pytanie o czynniki decydujące o wyborze Pracodawcy Roku® 2012, jako najważniejsze dla siebie wymieniło image i popularność firmy. Aktywność firmy na rynku stanowiła zaś istotny element wyboru dla 63% ankietowanych. Firmy z czołówki rankingu są tego świadome i dlatego kładą nacisk na działania z zakresu promowania swojego znaku handlowego oraz kreowania pozytywnego wizerunku wśród młodych ludzi. – Działania z zakresu employer brandingu w Polsce wciąż pozostają pojęciem nowym, które jednak coraz bardziej się upowszechnia i nabiera większej roli. Pracodawcy pragną się wyróżnić, żeby pozyskać dla siebie największe talenty, jako że tych jest coraz mniej na rynku. Co więcej, pokolenie Y cechuje się małym przywiązaniem do miejsca pracy, dlatego rolą employer brandingu nie jest tylko przyciąganie, ale i również utrzymywanie ich w firmie – komentuje Marta Franciszczak, Brand Manager i Koordynator badania Pracodawca Roku AIESEC Polska.

Kariera jako rozwój

Ważnym tegorocznym aspektem badania jest podkreślenie przez studentów roli czynników społecznych w wyborze miejsca pracy. Dobra atmosfera pracy plasuje się na pierwszym miejscu (93 % wskazań w odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?). Wśród innych bodźców determinujących wybór pracodawcy studenci podawali również stopień satysfakcji z pracy (91% odpowiedzi) poszanowanie dla życia prywatnego (88% wskazań) oraz gwarancję bezpieczeństwa pracy (84%), a także jasną ścieżkę kariery i kryteria awansu (82%). Wśród dziesięciu elementów ważnych przy wyborze pracy te społeczne i socjalne dominują nad finansowymi i zawodowymi. Marta Franciszczak z AIESEC Polska poleca w tej kwestii odnieść się do różnicy pomiędzy pokoleniem Y a pokoleniem X. Pokolenie Y, czyli osoby urodzone między rokiem 1980 a 1994, ma spore wymagania względem pracodawcy, zwłaszcza jeśli usytuuje się je w opozycji do pokolenia wcześniejszego, czyli urodzonego przez rokiem 1980. Cenią sobie oni swoje umiejętności i są ich świadomi. Dlatego poszukują w pracy możliwości samodoskonalenia i dokształcania a karierę rozumieją jako dobrze pojętą inwestycję we własne możliwości. Pracują nie po to, żeby żyć, ale po to, żeby móc realizować swoje zainteresowania. Bardzo trafna uwaga w tej kwestii została wypowiedziana w trakcie Gali podsumowującej badanie Pracodawca Roku®.Otóż pokolenie Y wychowało się w społeczeństwie, w którym otaczający ich ludzie przekładali często pracę ponad rodzinę, a także w okresie, kiedy ok. 50% rodzin się rozpadało Dlatego dzisiaj, mądrzejsi o to doświadczenie, wiedzą, że równowaga między pracą a życiem prywatnym odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu – mówi Marta Franciszczak z AIESEC Polska.

Zarobki

Standardowo, dla ponad 92% pytanych, płaca ma duże lub bardzo duże znaczenie przy decyzji o podjęciu danej pracy. Wysokość pierwszego wynagrodzenia w blisko połowie wskazań mieści się w przedziale 2000–2999 PLN brutto. Po roku pracy oczekiwania studentów przesuwają się w kierunku przedziału 3000-3999 PLN brutto, a średnia rośnie o 1300 PLN. Analizując natomiast oczekiwania płacowe, pozwalające na życie na odpowiednim poziomie, widać duże ich zróżnicowanie – najwięcej wskazań plasuje się w szerokim przedziale 3000–5999 PLN brutto, przy średniej bliskiej 7800 PLN brutto. Oczekiwania te często stoją w opozycji do tego, co zaproponować mogą studentom dzisiejsi pracodawcy. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) wynika, ze w 2012 roku absolwenci (maksymalnie rok po ukończeniu nauki) studiów wyższych magisterskich zarabiali przeciętnie 2750 PLN brutto. Dziwi to tym bardziej, iż, jak wynika z badania, studenci są świadomi swoich braków. Obraz obecnej sytuacji na rynku pracy to w oczach studentów przede wszystkim zbyt niskie zarobki oferowane przez pracodawców oraz słabe przygotowanie do realiów pracy podczas studiów. Ponadto tylko nielicznym udaje się znaleźć pracę odpowiadającą zainteresowaniom i w dalszym ciągu, w opinii studentów, trudno o dobrą pracę bez odpowiednich kontaktów. – Oczekiwania często są oderwane od rzeczywistości, przy czym najbardziej dotyczy to studentów bez doświadczenia, jako że nie mają świadomości rynku pracy, inni również mają często wygórowane oczekiwania, które tylko nieliczni pracodawcy są w stanie pokryć. Bardziej sceptycznie oceniają rynek pracy studenci niepracujący lub pracujący na umowę zlecenie oraz osoby ze słabszą znajomością języków – zauważa Marta Franciszczak z AIESEC Polska. Prócz wynagrodzenia, to oferowane przez pracodawców premie (82% wskazań), nagrody okolicznościowe oraz bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych (po 50%) stanowiły najważniejsze finansowe czynniki wyboru pracy przez studentów.

Niewątpliwie oczekiwania, jakie stawiają pracodawcom studenci, są dla wielu z nich interesujące i pomagają zrozumieć, na czym zależy współczesnemu młodemu człowiekowi. Niemniej jednak warto podkreślić, że aby oczekiwania wskazane w badaniu przez studentów mogły zostać zrealizowane choćby w niewielkiej części, należy wykazać się choć minimalną inicjatywą własną, np. poprzez dodatkową działalność podczas studiów (staże, praktyki, stowarzyszenia studenckie itd.). Należy bowiem pamiętać, że, podobnie jak studenci, i pracodawcy mają swoje wymagania…

RANKING AIESEC PRACODAWCA ROKU® 2012

1. Ernst&Young
2. PwC
3. Google
4. MARS Polska
5. Deloitte

6. PKO Bank Polski
7. KPMG
8. ING Bank Śląski

9. Procter&Gamble
10. Bank Pekao
11. Nestlé
12. Danone
13. Jeronimo Martins Polska
14. Alior Bank
15. BZ WBK
16. BRE Bank
17. Unilever
18. Grupa PZU
19. Infosys
20. PKN Orlen
21. IBM
22. Boston Consulting Group
23. HP
24. Microsoft
25. Citi Handlowy
26. Grupa Żywiec
27. LIDL Polska
28. DB Schenker
29. Volkswagen
30. Orange Polska
31. KGHM Polska Miedź
32. ASSECO
33. DHL
34. Credit Suisse
35. Bank Millennium
36. TESCO
37. PKO
38. McKinsey & Company
39. WSK
40. McDonalds’ s
41. Coca-Cola Polska
42. IKEA
43. Thomson Reuters
44. APPLE
45. Samsung
46. Capgemini
47. Kompania Piwowarska
48. Michelin
49. Raben
50. Skanska
 
Autor: Beata Pałac