Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praktyka czyni mistrza

 

Dzisiejszy rynek pracy w Polsce to szeroki obszar potencjalnych aktywności, zróżnicowanych pod względem typu branży, charakterystyki pracy, form zatrudnienia
i oczywiście wynagrodzenia. Z racji zjawiska tzw. rynku pracownika osoby stawiające na nim swoje pierwsze zawodowe kroki niechętnie podchodzą do tematu praktyk i staży. Tymczasem oferta tego typu zajęć, np. dla osób zainteresowanych karierą w branży finansowej, może dać w dłuższej perspektywie o wiele bardziej wymierne efekty niż atrakcyjniejsza finansowo na pierwszy rzut oka propozycja.

Według danych Komisji Nadzoru Bankowego, praktyki w wielu instytucjach finansowych są dostępne już dla studentów, i to niekoniecznie kierunków ekonomicznych, choć w naturalny sposób osoby ze studiów o takim profilu mają większy wybór. Zdecydowana większość największych banków w Polsce ma na swoich stronach internetowych specjalne zakładki poświęcone zasadom odbywania staży. Na niektóre z ofert można też natrafić, przeglądając najpopularniejsze serwisy dla poszukujących pracy. Ale jeżeli nie interesują nas praktyki w instytucji komercyjnej, warto rozważyć możliwość zdobycia pierwszych szlifów zawodowych w ważnych, sektorowych instytucjach.

Narodowy Bank Polski

Praktyki w banku centralnym mają na celu ułatwienie uzyskania materiałów do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. Są one realizowane w centrali oraz w oddziałach okręgowych NBP w terminie od 1 czerwca do 30 września. Na praktyki przyjmowani są przede wszystkim: studenci II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, zbierający materiały do prac dyplomowych lub do egzaminu końcowego z zakresu ekonomii, bankowości i finansów, którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0. Praktyka trwa 2 lub 3 tygodnie i ma charakter bezpłatny.

Ministerstwo Finansów

Praktyki w resorcie finansów dedykowane są dla studentów ostatnich lat studiów (4.–5. rok jednolitych studiów magisterskich lub 1.–2. rok studiów II stopnia uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich. Ubiegać się o nie mogą również osoby z ograniczoną sprawnością. Podobnie jak w przypadku NBP, są one bezpłatne. Minimalny czas ich trwania to 2 tygodnie, a po zakończeniu odbywania praktyki Ministerstwo wydaje zaświadczenie ją poświadczające.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Praktyki są kierowane głównie do studentów IV i V roku uczelni ekonomicznych i finansowych, którzy przygotowują prace z zakresu rynku kapitałowego i giełdy. Nie jest to jednak jedyne kryterium rozpatrywania aplikacji. Dodatkowym atutem jest dobra znajomość języka angielskiego. Praktyki studenckie odbywają się w GPW przez cały rok. Na podstawie otrzymanych aplikacji odbywa się ich selekcja. Praktyka trwa jeden miesiąc (poniedziałek- piątek, w godzinach 9.00–15.00) i również nie wiąże się z wynagrodzeniem. Strona formalna polega na podpisaniu trójstronnego porozumienia pomiędzy uczelnią, studentem i Giełdą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oprócz bezpłatnych praktyk ZUS oferuje również płatne staże. Odbywają się one na podstawie umowy między stażystą a Zakładem i trwają od 3 tygodni (od 120 godzin) do 3 miesięcy (do 480 godzin). Warto podkreślić, że o staż można ubiegać się już w momencie ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, a górną granicą jest 30. rok życia. ZUS zachęca do praktyk i staży przede wszystkim studentów II-V roku i absolwentów uczelni. Najczęściej praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywają tutaj studenci kierunków społecznych (polityka społeczna, ekonomia, zarządzanie, administracja), humanistycznych (prawo), ścisłych (finanse, rachunkowość, ekonometria, informatyka) lub pokrewnych.

Michał Polak