Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praktyka w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych

Do 30 września można wysłać swoje zgłoszenie do odbycia półrocznych praktyk (styczeń – czerwiec 2008) w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych.

Głównym celem organizatora, będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych. ECML proponuje trzy rodzaje praktyk:

1.       Specjalizacja internetowa, na której praktykant towarzyszy webmasterowi w rozwijaniu strony internetowej ECML. Kandydat powinien mieć specjalizację lingwistyczną oraz doświadczenie z zakresu ICT.
2.       Specjalizacja organizacyjna, na której praktykant będzie towarzyszył szefowi programów i będzie odpowiedzialny za zadania ściśle związane z zarządzaniem programami średnioterminowymi (MPT).
3.       Specjalizacja dokumentacyjna, na której praktykant będzie towarzyszył specjaliście z zakresu dokumentacji. Powinien mieć specjalizację z zakresu bibliotekoznawstwa/ dokumentacji/ informacji naukowej i ICT.

Od kandydatów – absolwentów uczelni wyższych – wymaga się znajomości języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) oraz sprawnego posługiwania się komputerem.
 
Szczegóły: http://www.ecml.at/