Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praktyki absolwenckie: nowe przepisy

28 sierpnia 2009 roku weszła w życie ustawa o praktykach absolwenckich.

Taki akt prawny był potrzebny. Wcześniejsze przepisy nie regulowały zasad stażu dla absolwentów. Tymczasem brak doświadczenia i obycia z pracą jest dla wielu młodych osób przeszkodą w starcie na rynku pracy. Praktyki od zawsze były dobrą okazją do zdobycia pierwszych doświadczeń. Brak odpowiednich regulacji przekładał się jednak na stosunkowo małe zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem najmłodszych uczestników rynku pracy.
 
Przed wejściem w życie ustawy dużym problemem była kwestia umowy, w oparciu o którą można było zatrudnić stażystę. Najczęściej praktykanci byli zatrudniani na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, rzadziej była to umowa o pracę na okres próbny bądź czas określony. Zwłaszcza dwa ostatnie rodzaje umów generują duże koszty, na które składa się nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale też koszty pośrednie. Wymienione elementy powodowały, że pracodawcy nie chcieli zatrudniać osób bez doświadczenia zawodowego. Przyczyną był brak gwarancji, że wyniki ich pracy spowodują zwrot poniesionych kosztów. Zgodnie z nowymi przepisami, praktykanta można zatrudnić na podstawie specjalnej umowy o praktykę absolwencką. Umowa ta nie ma jednak charakteru umowy o pracę, tylko jest dokumentem cywilnoprawnym. Może być zawarta z absolwentem co najmniej gimnazjum, który nie ukończył 30 roku życia i jedynie na okres 3 miesięcy. Pracodawca zatrudniając stażystę jest zobowiązany respektować normy w zakresie dyskryminacji oraz czasu pracy. Praktykant może odbywać staż absolwencki bez otrzymywania wynagrodzenia bądź też odpłatnie – decyzja należy do pracodawcy zatrudniającego absolwenta. Z ewentualnej pensji stażysty będzie potrącany jedynie podatek dochodowy. 
 

Ustawa o praktykach absolwenckich nie jest doskonała. Istnieje ryzyko nadmiernego wykorzystywania jej zapisów przez pracodawców. Należy jednak pamiętać o głównym założeniu ustawy, jakim jest „ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy”.

 

Źródło:  rynekpracy.pl