Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praktyki zagraniczne z AIESEC

Praktyki zagraniczne na Filipinach, w Brazylii, Togo a może w Jordanii? – nietypowy sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe tam, gdzie nie dotarł jeszcze nikt z Twoich znajomych, w jednym z egzotycznych krajów takich jak: Malezja, Indie, Kenia to masz taką możliwość już w zasięgu ręki. Do wyboru ponad 100 krajów świata niezależnie od kierunku studiów czy zainteresowań.
Atrakcyjne praktyki zagraniczne, staż w zawodzie są już dostępne nie tylko
w Europie Zachodniej. Coraz więcej ofert praktyk i staży w dużych międzynarodowych firmach, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach jest dostępnych w egzotycznych krajach świata. Cztery rodzaje praktyk dla różnorodnych studentów na okres od 2 do 18 miesięcy: menadżerskie, techniczne, edukacyjne i wolontariackie.
Praktyki i staże w krajach Europy Zachodniej po akcesji Polski do Unii Europejskiej
i dołączenia do grupy Schengen spowszedniały już dla polskiego studenta. Kraje rozwijające się, oprócz odmiennej kultury i egzotyki, mają do zaoferowania wielokrotnie bardziej atrakcyjne pod kątem doświadczenia zawodowego praktyki i staże.
Organizacja AIESEC jako największa organizacja studencka, obejmująca swym zasięgiem 6 kontynentów, jako jedyna jest w stanie zaoferować polskiemu studentowi niepowtarzalne doświadczenie zawodowe w jednym z ponad 100 krajów świata niezależnie od jego kierunku studiów, czy posiadanego już doświadczenia.
Oferty zmieniają się z dnia na dzień w internetowej bazie praktyk i staży. Wśród liderów najlepszych państw w networku pod względem ilości dostępnych praktyk na pierwszych miejscach w rankingu plasują się:  Indie, Chiny, Turcja, kraje Beneluxu
i Niemcy. Rocznie organizacja realizuje około 5000 praktyk, a liczba ta wciąż rośnie, właśnie w krajach rozwijających się.
Więcej informacji o AIESEC w Polsce i możliwościach wyjazdu na praktykę
w zależności od kierunku studiów znajdziesz na www.aiesec.pl lub napisz maila
z pytaniem na info@pl.aiesec.org.