Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praktykuj w wakacje

Przy obecnej sytuacji na rynku pracy każdy poważnie myślący o swojej karierze zawodowej student musi mieć w CV doświadczenie zdobyte w ramach praktyk czy staży. Wakacje to czas, kiedy staż można odbyć bez konieczności łączenia go z pracą naukową.

Zalet staży i praktyk jest niezmiernie dużo. Warto się im przyglądnąć bliżej, bowiem może okazać się, iż tego typu doświadczenie dla niektórych stanie się nie tylko epizodem na studiach, lecz początkiem prawdziwej kariery zawodowej. Dla innych zaś staż bądź praktyka stać się może cennym doświadczeniem, pozwalającym odpowiednio pokierować karierą naukową.


Jak się dostać?

 

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można zdobyć staż w renomowanej firmie. Jedną z częściej stosowanych metod są otwarte konkursy, w trakcie których sprawdzana jest wiedza oraz umiejętności w zakresie danej branży. Wielu pracodawców zachęca studentów do zaprezentowania ciekawych i nieszablonowych rozwiązań w zakresie tematów, z jakimi na co dzień mogą zetknąć się w pracy – najlepsi mają okazję kontynuować projekt już jako pracownicy danej firmy. Na zwycięzców konkursów czekają nie tylko praktyki czy praca, ale nierzadko także nagrody pieniężne i rzeczowe, a także udział w rozstrzygających eliminacje galach finałowych. Ciekawym pomysłem jest wzięcie udziału w konkursie „Grasz o staż”. To, po kilku edycjach, mocny punkt każdego CV – laureaci z łatwością odnajdują się na rynku pracy. W tegorocznej edycji na zwycięzców czeka ponad 220 wakacyjnych płatnych, trwających minimum miesiąc praktyk oraz nagrody dodatkowe o łącznej wartości 150 000 zł. Wiele firm rekrutując studentów do swoich programów stażowych korzysta z narzędzi rekrutacyjnych, np. z assessment centre. Jest to najczęściej proces kilkuetapowy, w którym oceniane są jednocześnie kompetencje i wiedza uczestnika, w oparciu o wcześniej ustalone kryteria. Kandydat oceniany jest przez zespół przeszkolonych obserwatorów, którzy stosują zestaw technik. Pozwalają one uzyskać obiektywne informacje na temat kandydata oraz jego przydatności dla danej organizacji czy danego stanowiska. W niektórych firmach otrzymanie stażu równoznaczne jest z gwarancją zatrudnienia. Warunek? Trzeba się sprawdzić w realnych działaniach.

 

Projekt dedykowany

 

Merytoryczny program praktyk i staży w wielu firmach oznacza możliwość wzięcia udziału w realizacji ciekawych projektów. Dzięki dedykowanemu opiekunowi, który koordynuje realizację zadań oraz udziela wsparcia przez cały czas trwania praktyki, studenci mają szansę rozwijać się pod okiem profesjonalistów i tym samym zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie interesującej ich tematyki. Jednocześnie jest to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia oraz sprawdzenia swoich umiejętności do pracy w zespole. W innych firmach praktykanci dołączają, często jako pełnoprawni członkowie, do zespołów doradczych i uczestniczą w realizacji zadań na różnych etapach pracy. Wymaga to dużej dyspozycyjności, ale w zamian zdobywa się cenne doświadczenie i wiedzę, a także często konkurencyjne wynagrodzenie. Wiele firm w trakcie trwania programów gwarantuje pełną odpowiedzialność za prowadzone projekty, dużą samodzielność i wiele ciekawych wyzwań.

 

Być liderem

 

Zdobycie pierwszego realnego doświadczenia w prowadzeniu zespołu to kluczowa sprawa dla każdego, kto myśli o karierze w zarządzaniu. Wybierając staż menedżerski stawiamy pierwszy krok w tym kierunku. Podczas stażu tego typu student posiada swojego opiekuna, wprowadzającego go w tajniki zarządzania personelem, jak i zarządzania sektorem, który traktować można jak miniprzedsiębiorstwo, gdzie spotykamy się z wyzwaniami i problemami identycznymi jak w małej firmie. Tego typu praktyka to znakomita okazja, by skonfrontować wiedzę i zdobyte w trakcie edukacji doświadczenie z rzeczywistością biznesową, co jest niezwykle ważne przede wszystkim właśnie dla tych, którzy chcą dojrzeć do roli przyszłego menedżera.

 

Dokształcanie

 

Jak powszechnie wiadomo, aby nasza pozycja na rynku pracy była silna, zamiast spoczywać na laurach i ograniczać się do zajęć na uczelni, powinniśmy wciąż myśleć o tym, w jaki sposób reagować na aktualne potrzeby rynku. W trakcie trwania stażu uczestnicy programów mogą korzystać nie tylko ze szkoleń pozwalających zapoznać się ze specyfiką pracy w firmie i przygotować do wykonywania pracy. Często dostępny jest dla nich również kompleksowy plan szkoleń pracowniczych, w tym szkolenia zawodowe i menedżerskie, które pozwalają rozwijać kompetencje danego studenta.

 

Pracuj i zwiedzaj

 

Staż w wakacje niekoniecznie musi oznaczać ośmiogodzinną pracę w biurze, a następnie powrót do akademika. Warto podkreślić, że uczestnicy wakacyjnych programów stażowych często otrzymują wynagrodzenie, które swobodnie pozwala pokryć koszty ewentualnej przeprowadzki do Warszawy czy innego miasta. Co więcej, firmy oferują udział w wielu wydarzeniach integracyjnych i rozwojowych, a także wspomagają aktywne spędzanie czasu po pracy. Staż wakacyjny można także połączyć z ekscytującym pobytem w europejskich stolicach kultury, dokąd wiele firm decyduje się wysyłać swych stażystów przynajmniej na część praktyki zawodowej. Jest to okazja do poznania specyfiki organizacji, ale też forma sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku pracy.

 

Poznaj świat korporacji

 

Warto podkreślić, iż staże w renomowanych firmach to także okazja do przekrojowego poznania międzynarodowej, stabilnej organizacji, któraa daje szerokie możliwości rozwoju. Poznanie zasad funkcjonowania takiej firmy to znakomity sposób na uzyskanie dostępu do biznesowego know-how, aktualnego na całym świecie. Dzięki realizacji interdyscyplinarnych projektów można także łatwiej zidentyfikować obszary, które interesują nas najbardziej, i tym samym obrać określoną ścieżkę kariery. Jednocześnie praktyka w międzynarodowej firmie pozwala zrozumieć sens i znaczenie skomplikowanych procesów zachodzących w biznesie. Firmy dbają, by kandydat mógł w pełni doświadczyć środowiska pracy, bowiem wiele z nich ma nadzieję, iż ich stażyści wykorzystają umiejętności nabyte podczas praktyki już jako pracownicy danej organizacji.

 

Co oni z tego mają?

 

Organizacje, które realizują programy stażowe kierowane do studentów, wierzą, że są to projekty dla osób o wysokim potencjale rozwojowym, które w przyszłości będą mogły stanowić solidny filar ich organizacji. Mówi im tak doświadczenie, bowiem faktem jest, iż wielu spośród ich doświadczonych pracowników zaczynało przygodę w firmie jeszcze na studiach, a dziś są to cenieni w swojej dziedzinie specjaliści. Natomiast dla studenta staż czy praktyka to niezwykle wartościowa forma zdobycia kwalifikacji, a jednocześnie szansa na skonfrontowanie wiedzy akademickiej z praktyką. Jest to także okazja do sprawdzenia się na różnych stanowiskach i spokojnego zastanowienia się, która ścieżka zawodowa będzie dla nas najkorzystniejsza. Zdobycie pierwszych szlifów w prawdziwym środowisku zawodowym, w firmie mającej ugruntowaną pozycję w swej branży oraz wysoką kulturę organizacyjną, to doświadczenie niezwykle cenne i pozwalające wzbogacić CV w interesujący wpis.