Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

"Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne"

Książka Michała Zaremby jest praktycznym podręcznikiem poświęconym zawiłościom prawa prasowego.

Polskie prawo prasowe jest bardzo nieprzejrzyste i sprawia trudności nawet prawnikom. Książka Michała Zaremby powstała, aby ułatwić zrozumienie i funkcjonowanie prawa prasowego. Skierowana jest do dziennikarzy, prawników, wydawców, rzeczników prasowych, ale również do studentów zainteresowanych prawnymi aspektami działalności prasowej. Wydawnictwo to szczegółowo omawia zagadnienia praw i obowiązków prasy, jej odpowiedzialności i postępowania w sprawach prasowych. Ogromną zaletą tego opracowania jest jego ściśle praktyczny charakter. Książka Michała Zaremby jest niezbędna każdemu, kto chce zrozumieć zasady funkcjonowania prawa prasowego.

Michał Zaremba
Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne.
Wydawca: www.difin.pl