Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Primus In Primis”

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Studenta Prawa.

Organizatorzy: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka oraz firma Deloitte.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Jerzy Stępień oraz Minister Sprawiedliwości dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski.

W marcu do udziału w projekcie zaproszono studentów prawa i administracji, bez względu na tryb i rok studiów. Konkurs odbywa się corocznie od 2000 roku i już na stałe zapisał się w kalendarium najważniejszych wydarzeń w prawniczym środowisku akademickim.

Konkurs rozgrywa się w dwóch etapach. Tegoroczne eliminacje przeprowadzono 27 marca, równolegle na wydziałach prawa i administracji w 14 ośrodkach akademickich w całej Polsce. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składającego się z 45 pytań. Do ogólnopolskiego Półfinału i Finału zostało zaproszonych 28 Laureatów.

Półfinał rozegra się w Warszawie 9 maja 2008r. w siedzibie Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś Finał odbędzie się 10 maja w Trybunale Konstytucyjnym. Uczestnicy ponownie rozwiążą test i odpowiedzą na pytania zadawane przez Jury, złożone z wybitnych autorytetów z dziedziny prawa. Na tym etapie poza wiedzą oceniane będą zdolności prawnicze oraz umiejętność szybkiego kojarzenia faktów.

W Jury zasiądą wybitne postacie świata prawniczego:
Sędzia Jerzy Stępień – Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
Sędzia Wojciech Hermeliński – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego,
Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego
Mec. Maciej Bobrowicz -Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
Mec. Joanna Agacka – Indecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Prof. dr hab. Grzegorz Domański – Partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Mec. Józef Palinka – wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i współzałożyciel kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Marek Metrycki – Partner Zarządzający Dzialem Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje prawo i procedurę cywilną, prawo handlowe i gospodarcze, prawo i procedurę administracyjną, prawo finansowe, podatkowe oraz karne. Uczestnictwo w nim jest więc wyjątkowym sprawdzianem z wiedzy prawniczej na przestrzeni całego okresu studiów.

Od lat laureaci Konkursu „Primus In Primis” otrzymują cenne nagrody. W tegorocznej edycji ich wartość wynosi 20 000 zł za zajęcie I miejsca, oraz odpowiednio 12 000 zł i 6 000 zł za zajęcie miejsca II i III. Ponadto na wybranych uczestników Finału czekają praktyki w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz w Deloitte Doradztwo Podatkowe Spółka
z o.o.

Poza nagrodami zwycięzca konkursu otrzyma prestiżowy tytuł „Najlepszego wśród Najlepszych”. Osiągnięcie dobrego wyniku w konkursie to bezcenne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłej karierze zawodowej Laureata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.elsa.org.pl/primus