Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Próbną maturę zdało 76 proc. maturzystów

Gdyby próbny egzamin maturalny z matematyki, przeprowadzony w listopadzie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, był prawdziwym egzaminem, to zdałoby go 76 proc. maturzystów.

Tylu bowiem z przystępujących do próby uzyskało minimum 30 proc. punktów wymaganych do zdania egzaminu.Średni wynik uzyskany przez maturzystów to 23,31 punkty na 50 możliwych.
 
Dane takie opublikowała CKE w środę na swojej stronie internetowej.
 
Wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu próbnego rozwiązywali test na poziomie podstawowym, jaki będzie obowiązkowy dla wszystkich wiosną przyszłego roku.
 
Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada. Przystąpiło do niego ponad 350 tys. tegorocznych maturzystów. Do próbnego egzaminu mogli przystąpić maturzyści ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, które do okręgowych komisji egzaminacyjnych zgłosiły chęć udziału w przedsięwzięciu.
 
Jak podała CKE, najpóźniej w poniedziałek dyrektorzy szkół biorących udział w egzaminie próbnym otrzymają, drogą elektroniczną z okręgowych komisji egzaminacyjnych, szczegółowe wyniki każdego ucznia (z informacją o ilości punktów uzyskanych za każde zadanie). Wyniki te mają przekazać maturzystom.
 
Na stronie internetowej CKE zamieszczono też szczegółowy opis zasad punktowania poszczególnych zadań, tak by nauczyciele wraz z uczniami mogli przeanalizować uzyskane wyniki. Maturzyści chcący mieć bezpośredni wgląd do swojej pracy będą musieli zgłosić się do swoich okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 
Tegoroczni maturzyści to pierwszy rocznik po ponad 25-letniej przerwie, który będzie obowiązkowo zdawał na maturze pisemny egzamin z matematyki.
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, wiosną 2010 r. maturzyści będą musieli obowiązkowo zdawać egzaminy: z języka polskiego (część pisemna i ustna) i języka obcego nowożytnego (część pisemna i ustna). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do egzaminu z języka narodowego (część pisemna i ustna). Obowiązkowy egzamin z matematyki będzie egzaminem tylko pisemnym.
 
Wszyscy maturzyści przystępujący do obowiązkowych egzaminów pisemnych będą musieli je zdawać na poziomie podstawowym, a chętni także na poziomie rozszerzonym. Egzaminy z danego przedmiotu z obu poziomów przeprowadzane będą tego samego dnia – rano z poziomu podstawowego, po południu z poziomu rozszerzonego.
 
W roku szkolnym 2009/2010 egzaminacyjna sesja maturalna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 28 maja. Egzamin pisemny z matematyki odbędzie się 5 maja.
 
 
źródło informacji: INTERIA.PL/PAP