Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profesjonalne dokumenty aplikacyjne inżyniera

Sposób, w jaki przygotujemy dokumenty aplikacyjne, w zasadniczym stopniu wpływa na to, jak będziemy postrzegani przez oceniającego naszą kandydaturę pracodawcę. Dlatego tak ważne są profesjonalnie opracowane: CV, list motywacyjny oraz portfolio. Co koniecznie musi się znaleźć w inżynierskim CV? Na jakie kwestie szczególnie zwracają uwagę pracodawcy, weryfikujący aplikacje inżynierów?

Wszystkie ogólne zasady, których powinni przestrzegać kandydaci, tworząc pakiet aplikacyjny, obowiązują również inżynierów. Dokumenty aplikacyjne to najczęściej pierwszy kontakt kandydata z pracodawcą. To przepustka do dalszych etapów rekrutacji. Toteż, niezależnie od tego, czy przygotowuje je inżynier, czy też kandydat innej specjalności, powinny być one czytelne, bezbłędnie napisane i adekwatne do oferowanego stanowiska. Istotne jest, aby treść dokumentów była intrygująca i ciekawa, a forma przekonywała o profesjonalizmie i umiejętnościach autora – mówi o podstawowych zasadach dobrego CV mgr Izabela Stankiewicz z Biura Karier Politechniki Białostockiej.
W związku z projektowym charakterem pracy, jaką w większości przypadków wykonują inżynierowie, pakiet dokumentów aplikacyjnych, oprócz CV i listu motywacyjnego, powinien zawierać również portfolio, będące przeglądem najważniejszych osiągnięć kandydata w zakresie jego specjalności. Portfolio to osobny dokument, który umożliwia zaprezentowanie pracodawcy, dokładniejszego niż w CV, opisu zrealizowanych przez nas projektów wraz z linkami do stron internetowych firm, dla których pracowaliśmy. W portfolio jest miejsce na zdjęcia, zrzuty ekranów czy szkice bądź zarysy projektów. – Portfolio, w którym kandydat zamieści prace, jakie do tej pory udało mu się wykonać, to znakomity sposób, aby potwierdzić posiadane kwalifikacje. Może być to teczka lub segregator, a także prezentacja multimedialna, zawierająca próbki, przykłady i wizerunki wykonanych kompletnych projektów, które będą stanowić podstawę oceny umiejętności, zdolności do pracy na danym stanowisku. Będzie to wizytówka dotychczasowych dokonań kandydata – inżyniera – dodaje mgr Barbara Żak z Biura Karier Politechniki Białostockiej.
Specjaliści ds. rynku pracy są zgodni, że umiejętność autoprezentacji ma kluczowe znaczenie w poszukiwaniu pracy. Dlatego warto zapoznać się z zestawem podstawowych rad, jakie mają oni dla młodych inżynierów, a także poznać listę błędów, najczęściej popełnianych przez inżynierów przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.
 
Zasadnicze różnice
 
Wielu kandydatów zastanawia się, czym różni się pakiet dokumentów aplikacyjnych inżyniera od tego, który przygotowują kandydaci innych specjalności. Na tak postawione pytanie dr inż. Monika Jakubiak z Biura Karier Politechniki Lubelskiej odpowiada następująco: – Inżynierowie powinni zwracać szczególną uwagę na podkreślanie praktycznych aspektów swojego doświadczenia – zrealizowanych projektów, znajomości programów komputerowych, technologii itp. Dobrym pomysłem, świadczącym o kreatywności oraz proaktywności kandydata, jest przygotowanie elektronicznej wersji portfolio i podanie do niego linku w CV – podkreśla. Portfolio możemy przygotować w formie strony internetowej lub skorzystać z jednego z wielu darmowych serwisów społecznościowych. Co natomiast zrobić w sytuacji, gdy kandydat nie miał do tej pory okazji nabycia doświadczeń zawodowych? – W takim przypadku inżynier, tworząc swoją aplikację, powinien skupić się przede wszystkim na projektach, realizowanych w trakcie studiów, czyli zawrzeć informacje odnośnie specyfiki projektu, swojej w nim roli oraz uzyskanego efektu – radzi mgr Barbara Żak.
 
Najczęstsze błędy
 
Jednym z podstawowych problemów, jakie napotykają inżynierowie, przygotowując dokumenty aplikacyjne, jest konieczność dokładnego opisu posiadanych kompetencji, – Z naszych doświadczeń wynika, że często inżynierowie zawierają w CV zbyt mało informacji lub są one podane zbyt ogólnie, nierzadko brakuje doprecyzowania, np. poziomu znajomości danego oprogramowania czy technologii – mówi dr inż. Monika Jakubiak. – Wydaje się, że może to wynikać z przekonania inżynierów, że, jako niehumaniści, nie muszą tworzyć długich dokumentów. W rezultacie jednak często zawierają w dokumentach aplikacyjnych tak niewiele danych, że pracodawcom ciężko na ich podstawie ocenić przydatność kandydata do danej pracy – dodaje ekspertka.
Innym często pojawiającym się w aplikacjach błędem jest niedostosowanie jej do specyfiki konkretnej firmy i stanowiska. – Ważne jest, aby nie wysyłać tego samego dokumentu do wszystkich pracodawców. Niedopuszczalne są też pomyłki w nazwach, datach, błędy ortograficzne, stylistyczne. W aplikacjach zdarzają się przypadki kopiowania CV z poradników dla poszukujących pracy. Przesadzenie w opisie swoich zalet lub – równie często – nadmierna niepotrzebna skromność, wpływa niekorzystnie na wizerunek kandydata – tłumaczy mgr Izabela Stankiewicz.
 
Zestaw dobrych rad
 
W dobie olbrzymiej konkurencyjności na rynku pracy warto przygotować takie dokumenty aplikacyjne, które pozwolą nam zdecydowanie wyróżnić się na tle innych kandydatów. – Warto pomyśleć o czymś innowacyjnym, co odróżni nas od pozostałych osób, ubiegających się o to samo stanowisko. Dobrym pomysłem jest założenie własnej strony internetowej z linkami do zrealizowanych projektów – radzi dr inż. Monika Jakubiak.
Projekty to jednak nie wszystko. Dla pracodawców w równym stopniu liczą się kompetencje miękkie oraz znajomość języków obcych. Przykładowo, najczęściej inżynier pracuje w środowisku stresogennym i pod presją czasu, rzadko samodzielnie, częściej zaś w zespole. Warto o doświadczeniach w tym względzie napisać w CV. Powinno ono też zawierać wszystkie podstawowe informacje, pozwalające pracodawcy zweryfikować umiejętności językowe w podziale na mówienie, pisanie i czytanie – to o tyle istotne, że często kontrahentami projektów inżynierskich są firmy zagraniczne. – Curriculum vitae powinno zatem przedstawiać dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji i umiejętności, znajomości specjalistycznego oprogramowania, języków obcych (w tym posiadanych certyfikatów) oraz zrealizowanych projektów – podsumowuje mgr Barbara Żak.
Ostatnim elementem pakietu aplikacyjnego jest list motywacyjny. To znakomite miejsce, by uszczegółowić informacje zawarte w CV. – Warto pamiętać, że list motywacyjny to nasza bezpośrednia odpowiedź na ofertę pracodawcy, dlatego niezwykle ważne jest, by odwoływała się ona bezpośrednio do wymagań przedstawionych w ogłoszeniu. To dowód umiejętności komunikacyjnych, sprawności pisania, a czasem także poczucia humoru i kreatywności – zaznacza mgr Izabela Stankiewicz.
Niezależnie od ilości i jakości doświadczeń zawodowych, warto umieć przedstawiać je profesjonalnie w dokumentach aplikacyjnych. CV, portfolio oraz list motywacyjny powinny zadziałać jak dobre ogłoszenie reklamowe i sprawić, że pracodawca zainteresuje się naszą kandydaturą na tyle, by zaprosić na drugi etap rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.