Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Program Aktywizacja wsparciem dla przedsiębiorczych studentów

Program Aktywizacja zainicjowany przez Dolnośląska Grupę Wspierania Biznesu jest szansą dla młodych, dynamicznych osób pragnących pracować na własny rachunek. Pomaga bowiem, już na starcie, znacznie ograniczyć koszty utrzymania firmy.

Program skierowany jest do młodych osób, które zadały sobie pytanie „Co dalej po studiach?” i doszły do wniosku, że same chcą kierować swoją karierą, stwarzając dla siebie atrakcyjne miejsce pracy – własną firmę. Niestety często zdarza się, że świadomość kosztów związanych z prowadzeniem działalności, odwodzi te osoby od podjęcia pracy na własny rachunek. Naprzeciw tym obawom wychodzi DGWB ze swym projektem Program Aktywizacja, który daje możliwość bezpłatnego korzystania przez rok z serwisu księgowego w formie on-line.

Projekt ma na celu wspieranie idei zakładania mikroprzedsiębiorstw. Tego rodzaju przedsiębiorstwa są ogromną, a jak dotychczas wciąż niewykorzystaną, szansą rozwoju gospodarczego regionów. Dają także realna szansę na satysfakcjonująca pracę oraz poprawę sytuacji materialnej, dla wielu osób. Studenci to dobrze wykształcona, świadoma swoich potrzeb oraz dynamiczna grupa społeczna. Potrafią świetnie odnajdywać się na rynku pracy, korzystać z możliwości, jakie on daje, jednak często hamowani są przez prozaiczny, acz niezwykle istotny czynnik, jakim są pieniądze.

Program Aktywizacja ma za zadanie pomóc takim osobom. Udostępnia bezpłatnie serwis oferujący pełen wachlarz narzędzi księgowo – finansowych dostępnych na rynku. Ogranicza to znacznie wydatki firmy na obsługę księgową, zakup odpowiedniego oprogramowania oraz jego aktualizację. Obsługa programu jest prosta, jego twórcy starali się, by był on jak najbardziej przyjazny dla początkującego przedsiębiorcy. Serwis oferuje wystawianie faktur, prowadzenie księgowości oraz kadr, jak również obszernej bazy danych. Nad przygotowaniem programu oraz jego stałą aktualizacją przepisów prawa podatkowego czuwa, współpracujące z DGWB, biuro rachunkowe ABR finanse, od 17 lat działające na rynku dolnośląskim.

Jak skorzystać z programu?

Warto  skontaktować się z Biurem Karier uczelni, na której studiujesz, lub którą ukończyłeś. Większość z nich uczestniczy w Programie Aktywizacja. Tam otrzymasz dokładne informacje oraz kod aktywacyjny umożliwiający założenie konta i bezpłatnego korzystania z serwisu Wfirma.pl.
Można również skontaktować się bezpośrednio z Dolnośląską Grupą Wspierania Biznesu, podając w treści maila, poza krótką informacją na temat firmy, jaką zamierzasz założyć, także nazwę uczelni na jakiej studiujesz, lub jaką ukończyłeś.  Z programu mogą skorzystać również osoby, które działalność gospodarczą założyły nie później, niż 30 dni od daty zgłoszenia się do DGWP. Adres mailowy na jaki należy wysyłać zgłoszenia to: 
biuro@dgwb.pl

Więcej informacji na stronach biur karier oraz:

Agnieszka Kapłon