Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Program rozwojowy MAN Bus Starachowice – Future Leaders

Od ponad dekady biznes coraz częściej boryka się problemem braku współodpowiedzialności w organizacjach. Począwszy od szefów, poprzez menadżerów, a kończąc na pracownikach. Spoglądając szerzej, z łatwością możemy zauważyć podobny problem w wielu dziedzinach życia społecznego. Jednakże skupmy się na biznesie. Czym zatem jest współodpowiedzialność w firmie?

Definicji jest wiele, ale my rozumiemy ją jako indywidualne i zespołowe podejście, a przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności za jakość i zaangażowanie własnej pracy. Oznacza to, że wiemy, dlaczego ją wykonujemy, a jej sukces i wynik jest zgodny z naszymi wspólnymi celami. Ma miejsce wtedy, gdy czujemy się w pełni odpowiedzialni i nie szukamy wymówek, a tym bardziej nie obwiniamy innych za to, co powinno być zrobione. Potrafimy zauważyć problem, zrozumieć go, wyciągnąć wnioski, a na końcu rozwiązać.

Program Future Leaders

Dlatego właśnie, w ramach programu Future Leaders zostaliśmy podzieleni na  dwie grupy CFT – Responsibility i Ownership. Inicjatorem przedsięwzięcia  jest Pan Munur Yavuz oraz Kierownik Zakładu Mehmet Şermet. Celem projektu było zbadanie poziomu odpowiedzialności i współodpowiedzialności w naszej firmie MAN Bus.

 

Projekty zakładały przeprowadzenie ankiet, wywiady bezpośrednie ze szczególnym uwzględnieniem kierowników segmentów, analizę Barometru Nastrojów-StiBa, wyników pracy ICAN Institute oraz  obecnie funkcjonujących rozwiązań, a w końcowym etapie wypracowanie wniosków i rekomendacji.

Uczestnicy programu

Uczestników, którzy partycypowali na różnych etapach badań było kilkuset, a 47% ankietowanych aktywnie wzięło w niej udział. Opracowując  uzyskane odpowiedzi, dowiedzieliśmy się, że definiując „odpowiedzialność”, nasi przełożeni największy wzgląd mają na dobro i bezpieczeństwo pracowników. Następnie jakość pracy i produktu oraz osiąganie wyznaczonych założeń. 96% badanych publicznie identyfikuje się z firmą, a 86% czuje się odpowiedzialna za produkt.

Opracowane pomysły

Bazując na odpowiedziach uzyskanych od naszej Kadry Kierowniczej opracowaliśmy poniższy wykres. Są to pomysły, które zaproponowano w ankiecie jako działania zaradcze, a grupa Responsibility zaszeregowała je w kategorie.

Działania zaradcze proponowane przez respondentów zostały przedstawione kierownictwu najwyższego szczebla i spotkały się z uznaniem. Wiele rzeczy należy jeszcze poprawić, np. przypływ informacji lub dostosowanie narzędzi pracy. Ponieważ odpowiedzi było dużo, finalnie otrzymaliśmy zgodę na wdrożenie 4–5 możliwych do realizacji zadań, które wraz z HR będziemy niebawem wdrażać.

Zbadaliśmy wiele obszarów dotyczących współodpowiedzialności w firmie, zaczynając od rekrutacji nowych pracowników, przez programy szkoleń, profile kompetencyjne, politykę informacyjną i motywacyjną, ocenę kierowników jak i pracowników, pracę z celami i ich wyznaczanie, silosy pionowe i poziome, a kończąc na strategii firmy w obszarze współodpowiedzialności.

Należy też uwzględnić duży wpływ Pana Şermeta w rozwój obu projektów. Poświęcił nam bardzo dużo swojego czasu. Zadbał o wypracowanie inicjatyw, które po wprowadzeniu w życie poprawią relacje i atmosferę w naszym zakładzie.

Jednak przede wszystkim dziękujemy naszym Pracownikom za aktywny udział w badaniu i wsparcie!

Dowiedz się więcej o MAN Bus:

*Zdjęcie przedstawiające uczestników Programu Rozwojowego Future Leaders zostało wykonane przed pandemią COVID-19.