Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Projekt „Summer University"

Projekt „Summer University” organizowany jest co roku w ponad stu oddziałach Europejskiego Forum Studentów AEGEE. Jest jednym z najpopularniejszych letnich wydarzeń pośród młodych Europejczyków. Tematyka zmienia się co roku, jednak cel za każdym razem jest taki sam: poznawanie innych narodowości i kultur, co w konsekwencji prowadzi do przełamywania stereotypów i pokonywania barier uniemożliwiających pełną integrację w Europie

Tegoroczna edycja projektu zatytułowana „Think different. Get out of your comfort zone!” odbędzie się w dniach 4-18 lipca 2014 roku we współpracy z oddziałem warszawskim oraz kijowskim AEGEE. Będziemy gościć 30 uczestników z Unii Europejskiej a także m.in. Białorusi czy Ukrainy. Przez dwa tygodnie lipca, czas wypełniony będzie zróżnicowanymi atrakcjami. Nawiązując do tematyki tegorocznego „Summer University”, zorganizowany zostanie szereg warsztatów, takich jak „Public Speaking” czy „Out Of Your Comfort Zone”, prowadzonych przez specjalistów z zakresu różnych dziedzin. Podczas wydarzenia skupimy się na pokazaniu, jak pokonywać lęki, fobie, wyzbywać się schematów ograniczających nasze zachowania i kontakty międzyludzkie. Harmonogram wydarzenia przewiduje odwiedzenie najciekawszych miejsc w Polsce a także zapoznanie naszych gości z historią, kulturą i obyczajami naszego kraju.