Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Projekt "Zobaczyć morze"

1 sierpnia 2008 r. z portu w Gdyni wypłynie „Zawisza Czarny” z 32-osobową załogą – 16 pełnosprawnymi i 16 niepełnosprawnymi wzrokowo. W rejs popłyną wyjątkowym żaglowcem nieco tylko przystosowanym do prowadzenia przez osoby niewidome.

Projekt jest jedynym w świecie takim przedsięwzięciem. Rejs umożliwia młodym ludziom niepełnosprawnym wzrokowo zmierzenie się z przygodą, która wydaje się zarezerwowana jedynie dla widzących.

Żaglowiec „Zawisza Czarny” został specjalnie przystosowany (udźwiękowiono urządzenia nawigacyjne) do prowadzenia przez osoby niewidome. Dzięki temu mają one możliwość zetknięcia się z wyzwaniami, trudami i radościami, jakie niesie ze sobą żeglarstwo. Tego rodzaju doświadczenie uczy nieustępliwości w życiu codziennym, zaradności oraz buduje świadomość własnej wartości. Niewidomi już po kilku godzinach są w stanie poruszać się po pokładzie „Zawiszy Czarnego” samodzielnie bez laski. Rejs to również cenne doświadczenie dla osób zawodowo związanych z żeglugą – zdobywają umiejętność pracy na morzu z osobami niewidomymi lub słabowidzącymi i poznają ograniczenia związane z tym rodzajem niepełnosprawności.

Projekt „Zobaczyć morze” łączy w sobie kilka cennych elementów:
· rehabilitację niewidomych przez konieczność zmagania się z dotąd niespotykanymi wyzwaniami,
· przybliżanie informacji o niewidomych społeczeństwu i prezentowanie ich prawdziwych możliwości,
· walory szkoleniowe i ogólnospołeczne dla osób zdrowych biorących udział w projekcie,
· możliwość przeżycia wspólnej, pięknej przygody na morzu.
Pierwszy rejs tego typu odbył się w 2006 r. na trasie Gdynia – Oslo. Wzięło w nim udział 16 osób z wadami wzroku. W tym roku projekt „Zobaczyć morze” zostanie przeprowadzony po raz trzeci. Rejs rozpoczyna się 1 sierpnia, a kończy 1 września br. Podzielony jest na trzy etapy (każdy trwa po 10 dni), dzięki czemu będzie w nim mogło wziąć udział 48 osób z wadami wzroku. Skład każdej wachty będą stanowić po połowie osoby niepełnosprawne i pełnosprawne wzrokowo.

Pierwszy etap prowadzi z Gdyni do Bergen przez Kopenhagę i Skagen. Podczas drugiego etapu Bergen – Den Helder druga ekipa, głównie młodzież w wieku 15-25 lat, będzie uczestniczyła w dorocznych regatach „The Tall Ships’ Races”, czyli zlocie żaglowców połączonych z regatami oraz imprezami okolicznościowymi. Zlot organizowany jest przez Sail Training Association, propagujące ideę wychowania młodzieży przez uprawianie sportów wodnych. Rejs zamyka etap wiodący z Den Helder  do Gdyni przez Kilonię i Karlskronę.

Projekt wspierany jest przez wiele znanych osób związanych z żeglarstwem; Krzysztofa Baranowskiego, Natasze Caban, Adama Jasser, Wojciecha Kota, Jarosława Kaczorowskiego, Aleksandra Nebeskiego, Joanne Pajkowską, Zbigniewa Stosio, Jana Stankiewicza, Janusza Zbierajewskiego, a także Sławomira Chodora i Alicję Majewską.