Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Promocja. Nowoczesne środki i formy

Książka prezentuje bogaty zbiór środków i form promocji oraz wybranych aspektów ich integracji.

Opisano blisko 300 specycznych narzędzi promocji mix z wykorzystaniem reklamy, promocji sprzedaży, działań public relations, marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży osobistej. Ważne miejsce zajmuje tu promocja interaktywna oraz mobilna.

Atutem publikacji jest proponowana przez autora użyteczna koncepcja kompleksowej integracji wszystkich sfer promocji, do których należą: główne jej składowe, środki, for­my, treści i wygląd przekazów oraz działalność służb i agencji zajmujących się przygotowaniem i realizacją kampanii. Książka zawiera także instrukcje skutecznego zarządzania działalnością promocyjną.

Promocja. Nowoczesne środki i formy
Arnold Pabian

Więcej: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=966