Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Przedsiębiorczość jest dobra!

Przedsiębiorczość jest dobra – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-20.11.2016).

Partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do tej inicjatywy i zorganizować wydarzenie promujące biznes w swoim mieście, mogą się już rejestrować na nowej stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

W tym roku tematem przewodnim Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce będzie promocja przedsiębiorczości społecznej łączącej cele ekonomiczne i społeczne.

„To idea spójna z hasłem tegorocznej edycji „przedsiębiorczość jest dobra”. Chcemy w ten sposób zachęcić przedsiębiorców, aby w swojej działalności realizowali nie tylko cele finansowe, ale rozwiązywali ważne problemy związane ze środowiskiem, biedą czy wykluczeniem społecznym.  Chodzi tu zarówno o politykę CSR dużych korporacji, ale także lokalne inicjatywy i start-upy. Sukces Migam.org czy Social Wolves tylko potwierdza potrzebę powstawania takich inicjatyw” – mówi Justyna Politańska, prezeska Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Global Entrepreneurship Monitor[1] liczba osób w Polsce, które rozwijają działalność związaną z przedsiębiorczością społeczną stanowi dopiero 1,4%. Najwięcej (11%) przedsiębiorców zaangażowanych społecznie działa w USA i Australii. Światowe statystyki wskazują, że rodzimy biznes zaangażowany społecznie jest na początku drogi, ale prognozy dotyczące dalszego rozwoju są optymistyczne.

„Dla przedsiębiorcy społecznego celem co najmniej tak samo ważnym jak rentowność przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu społecznego. Przyczyną powstania biznesu jest problem i to wokół niego wszystko się kręci. Motorem do działania jest wizja jego rozwiązania” – mówi Maria Lipiak, CEO w Leżę i Pracuję, powstającej właśnie pierwszej społecznej agencji marketingowej, edukującej i zatrudniającej tetraplegików, czyli osoby z paraliżem czterokończynowym.

 

Jak podaje raport GEM większość z przedsiębiorstw społecznych rozwija się w oparciu o środki własne. Dostęp do funduszy zewnętrznych i pozyskanie inwestorów do rozwoju start-upów będzie jednym z punktów programu tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce.

„Głównym celem przedsiębiorstw społecznych nie jest maksymalizacja zysku, ale inwestowanie w budowanie wspólnoty i właśnie to staramy się robić w Kuchni Konfliktu. Wybraliśmy tę drogę, bo chcemy przecierać nowe szlaki i pokazać, że model biznesowy fair-play jest możliwy. Aby rozpocząć działalność zdecydowaliśmy się na crowdfunding oraz na coś odrobinę bardziej nietypowego – aukcję sztuki” – dodaje Jarmiła Rybicka, koordynatorka Kuchni Konfliktu – pierwszego foodtrucka, w którym pracują cudzoziemcy i serwują dania ze swoich regionów.

Partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do ŚTP muszą zarejestrować się na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl. Zgłaszać mogą się organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości. Aby zostać partnerem wydarzenia, wystarczy zarejestrować i zorganizować przynajmniej jedno wydarzenie, które odbędzie się między 14 a 20 listopada. Mogą to być szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. Po raz pierwszy partnerzy będą mogli rejestrować nie tylko bezpłatne, ale też płatne wydarzenia.

Przygotowania do ŚTP w poszczególnych województwach nadzorują regionalni koordynatorzy, czyli instytucje (np. urzędy marszałkowskie) i podmioty prywatne (np. parki technologiczne), którzy odpowiadają za współpracę z partnerami. Ich pełną listę można znaleźć na stronie projektu.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący rozwój biznesowych inicjatyw. W zeszłym roku Polska okazała się rekordzistą ŚTP organizując największą liczbę wydarzeń ze wszystkich 143 krajów biorących udział w projekcie. W ciągu tygodnia przedsiębiorczości 2900 partnerów zorganizowało wydarzenia, w których udział wzięło w sumie 95 tysięcy uczestników.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl oraz na www.facebook.com/GEW.Poland

—————————————————————————————————————————

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 roku. Pomysłodawcami są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja MakeYour Mark. Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia i popularyzację idei, jakie mu przyświecają.

Co roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości współtworzą firmy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, uczelnie wyższe i osoby prywatne, które chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Wydarzenia, które organizują obejmują szeroką gamę tematów związanych z przedsiębiorczością, rozwojem zawodowym i osobistym.[1]Global Entrepreneurship Monitor, „GEM 2015 Report on SocialEntrepreneurship”, 1.06.2016