Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne/ redakcja naukowa Zofia Ratajczak, Difin

Do wygrania w konkursie

Praca jest zbiorem artykułów na temat psychologicznych problemów przedsiębiorczości. Ich autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących różnych aspektów aktywności człowieka, ukierunkowanej na osiąganie ambitnych celów przynoszących korzyści materialne. Są tu rozważania o zachowaniu się ludzi  znajdujących się w różnych sytuacjach: zarówno dobrobytu, jak i w sytuacjach kryzysowych; tak w odniesieniu do sytuacji gospodarczych, jak i różnych sytuacji życiowych. Przedsiębiorczość jest tu rozpatrywana jako zjawisko wielowymiarowe i różnorakie podejście było jednym z celów tej publikacji.