Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Przyszłość jest z Miedzi IT według COPI

Tak, właśnie IT. W kopalniach i hutach nowoczesne technologie królują i są niezwykle pożądane. Doskonale wiedzą o tym w miedziowej spółce, która jest światowym liderem w branży wydobywczej. Już w 2001 roku zdecydowano się powołać wyspecjalizowaną jednostkę – Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI), który od tego czasu stał się niezwykle ważną częścią strategii spółki KGHM.

Czym jest COPI?

Bardzo ciężko określić rolę COPI w jednym zdaniu. Mówiąc najprościej, Oddział dostarcza, ale także wytwarza, utrzymuje, serwisuje, a nawet koordynuje wszelkie usługi teleinformatyczne dla wszystkich podmiotów KGHM Polska Miedź S.A. W praktyce oznacza to bardzo wiele zadań: od administracji najprostszych systemów bezpieczeństwa, monitorowania ciągów produkcyjnych, konfigurowania i utrzymania sieci teleinformatycznych czy projektowania i nadzorowania bardzo skomplikowanych aplikacji, które operują danymi liczonymi w setkach gigabajtów.

I choć tak naprawdę na przestrzeni lat COPI może poszczycić się solidną bazą zrealizowanych projektów, z których niektóre rozwiązania informatyczne budzą podziw w środowisku IT, to wszyscy zdają sobie sprawę, że prawdziwe wyzwania dopiero przed nimi.

Magdalena Wróbel
Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kogo szukamy?
– Z każdym rokiem KGHM rozwija
się coraz dynamiczniej, także
w obszarze IT. Dlatego już dziś chętnie
poszukujemy nie tylko specjalistów
posiadających ugruntowaną wiedzę czy określone umiejętności w tym sektorze. Otwieramy się również na osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę zawodową i wiążące swoją przyszłość zawodową z branżą IT. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Ci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, często nie mogą zaoferować pracodawcy dużego doświadczenia. Jednak jednym z filarów naszej strategii jest elastyczność i otwartość, także na rzeczy innowacyjne, co często jest domeną młodych ludzi. Dlatego w KGHM potrzebujemy też czasem świeżego spojrzenia, które niejednokrotnie dostarcza ciekawych rozwiązań. Stąd moja rada dla tych, którzy zastanawiają się nad wyborem pierwszego miejsca pracy – w COPI, ale i w całej branży IT, jest ogromne pole do działania. Miejcie odwagę próbować i wchodzić z niekonwencjonalnymi pomysłami w konwencjonalne środowisko. W KGHM cenimy i stawiamy na takie podejście.

Technologie i zawody przyszłości w branży IT

Patrząc na branżę górniczo-hutniczą przez pryzmat technologii, tzw. „big data” to niezwykle ważna i cenna wiedza do wykorzystania. Już dziś mówi się, że kierunkiem, w którym będzie podążać branża produkcyjna, jest umiejętność stworzenia i wykorzystania predykcji w procesach produkcyjnych w oparciu o zbierane „twarde” dane.

Co to znaczy? Najprościej mówiąc, to stworzenie i wdrożenie rozwiązań analityki danych, które pozwolą przewidzieć pewne ciągi zdarzeń i odpowiednio na nie zareagować. W przypadku KGHM jest to szczególnie ważne, choćby w kontekście zachowania ciągłości procesu produkcyjnego i jego optymalizacji kosztowej czy zapewnienia odpowiedniej efektywności. Ma to dla Spółki niebagatelne znaczenie, ponieważ każde zakłócenie procesu jest poważnym obciążeniem – czy to wydatkiem finansowym, stratą czasu, czy koniecznością zaangażowania innych zasobów.

Można więc tylko sobie wyobrazić, jaką przewagę dałaby możliwość dokładnego przewidywania procesów zużycia części maszyn, zapotrzebowania na usługi
(np. przeglądy okresowe) lub wykrywania zagrożeń np. w kopalni, na podstawie danych sejsmicznych.

Innowacja to konieczność

W COPI nikt nie zadowala się rozwiązaniami, które udało się wymyślić do tej pory, tylko idzie się o krok dalej. W tym roku Zarząd Spółki zdefiniował strategię opartą na pięciu filarach – Ekologii, Energii, E-przemyśle, Elastyczności i Efektywności.

W kontekście rozwiązań technologicznych wszystkie kierunki strategiczne są bardzo ważne, dlatego firma stale szuka możliwości pójścia o krok naprzód, wyznając zasadę, że jeżeli się nie rozwijasz, to pozwalasz się dogonić, a w konsekwencji przegonić.

Jakie kompetencje przyszłości będą liczyły się w sektorze IT?

Mówi się, że dobry pracownik IT powinien swoje umiejętności rozwijać nieustannie. Dlatego w COPI szukają przede wszystkim ludzi myślących analitycznie, ale też elastycznie, czyli takich, którzy umieją wychodzić poza znane schematy rozumowania i biorą pod uwagę możliwość ryzyka. W Oddziale wychodzi się z założenia, że najefektywniejsze zespoły to takie, w których młodość przeplata się z doświadczeniem. To sprawia, że COPI bardzo mocno otwiera się na młodych ludzi, których cechuje fantazją i świeżość spojrzenia.
A to, w połączeniu z racjonalnością i doświadczeniem starszych kolegów, daje ciekawe efekty.

Modelowym przykładem takiego podejścia jest choćby próba wykorzystania dronów, które COPI jako pierwsze w Polsce wprowadziło do swojego środowiska pracy. Na początku wydawało się, że ich praca w kopalni jest wręcz niemożliwa, bo w jaki sposób coś, co jest stworzone do latania, ma poruszać się w wąskich i ciemnych korytarzach? Zaczęto jednak szukać rozwiązań i z czasem okazało się, że po pewnych modyfikacjach można to zrobić.

Zobacz więcej: Oferty pracy – Rekrutacja (kghm.com)

Oferty pracy – Rekrutacja (kghm.com)
Oferty pracy – Rekrutacja (kghm.com)