Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Przyznano unijne dotacje dla nowych firm w Małopolsce.

Dwanaście najlepszych biznesplanów, zgłoszonych do konkursu, realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz Wszechnicę UJ, w ramach I edycji projektu Szkoła Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i biznes zostało nagrodzonych dotacjami finansowymi wynoszącymi nawet 40 000 zł.

Wybór był niezwykle trudny. Wstępna, merytoryczna ocena zgłoszonych do konkursu biznesplanów pozwoliła wyłonić 27 pomysłów, które zostały zaprezentowane jury podczas zorganizowanych na początku lipca publicznych prezentacji. Ostatecznie po przeanalizowaniu: wartości ekonomicznej pomysłu, prognoz finansowych, wykonalności, wartości marketingowej, strategii wprowadzania nowych produktów na rynek, analizy konkurencji i wreszcie potencjału pomysłodawcy oraz znajomości branży – jury przyznało bezzwrotne dotacje finansowe w wysokości do 40 000 zł dla 12 najlepszych. Do końca lipca 2009 dzięki pozyskanemu w ten sposób unijnemu wsparciu finansowemu powstanie w Małopolsce dziesięć jednoosobowych firm oraz jedna spółka cywilna, reprezentujących różne branże i wprowadzających innowacyjne rozwiązania zarówno w formie konkretnego produktu jak i zakresie świadczonych usług.
 

W grupie konkursowych laureatów znalazły się m.in.: firma produkująca pierwsze na polskim rynku urządzenia automatycznie i kompleksowo obsługujące baseny, studio  architektury krajobrazu umożliwiające dzięki specjalnej stronie internetowej samodzielne projektowanie ogrodów, internetowe centrum rehabilitacji, pierwsza w Małopolsce hamownia motocyklowa, firma oferująca ilustrowane muzycznie słuchowiska teatralne w pełnej obsadzie autorskiej.

Droga do sukcesu uczestników I edycji projektu „Szkoła Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i biznes” zaczęła się już w grudniu 2008 r. kiedy po raz pierwszy został ogłoszony nabór wniosków, zawierających innowacyjne pomysły na biznes. Z ponad 300 przesłanych zgłoszeń wybrane zostało 36 najciekawszych. Cykl szkoleniowy oraz spotkania z doradcami stanowiły kolejny krok na drodze do własnej firmy. Wreszcie opracowanie profesjonalnego biznesplanu i jego prezentacja przed jury konkursowym nagrodzona została finansową dotacją.

Przed nami jeszcze kolejne dwa konkursy na najlepszy biznesplan dla uczestników II i III edycji projektów. Kolejne pomysły zyskają szansę na realizację. Regulamin  projektu przewiduje dla każdej z trzech edycji projektu 12 dotacji finansowych – co pozwoli zaistnieć na rynku małopolskim jeszcze co najmniej 24 nowym firmom.

Więcej informacji: www.szkolaprzedsiebiorczosci.uj.edu.pl