Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę

Książka dr Andrzeja Augustynka adresowana jest szczególnie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot fakultatywny.

Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce podstawowych procesów psychicznych – pamięci, myślenia, inteligencji i osobowości, emocji (również stresu), jak i zagadnienia, których poznanie służy zwiększeniu efektywności własnego działania: prowadzenie negocjacji, rodzaje manipulacji i obrona przed nią, kierowanie karierą zawodową.

Przedstawiono także nowe zagadnienia psychologiczne oraz zagrożenia dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, takie jak uzależnienia od komputera czy internetu. Łączącemu teorię z praktyką podręcznikowi-przewodnikowi po podstawowych problemach psychologii przyświeca przekonanie, że psychologia to z jednej strony dyscyplina naukowa, z drugiej – forma działalności praktycznej.

Dr Andrzej Augustynek, autor podręcznika, to wieloletni pracownik Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH i wykładowca Politechniki Rzeszowskiej. Jest założycielem Ośrodka Psychologiczno- Psychiatrycznego. W którym prowadzi terapię uzależnień i nerwic oraz szkolenia z zakresu technik negocjacji i manipulacji.

Wydawca: Difin.pl