Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Psychologia osobowości

Książka Henryka Gasiula zawiera przegląd współczesnych i wcześniejszych, znanych i wciąż aktualnych teorii i koncepcji osobowości.

Autor, sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Książka stanowi znakomity podręcznik dla studentów psychologii, adresowana jest także do wszystkich osób zainteresowanych współczesnymi sposobami analizy mechanizmów odpowiedzialnych za kształtowanie się i rozwój osobowości.
 
Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane według dwóch zasad:
– od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech), poprzez znaczenie sytuacji w kształtowaniu osobowości do właściwości podmiotu kształtowanych w procesie interakcji z warunkami życia (teorie interakcyjne)
– od podmiotu podlegającego uwarunkowaniom i procesom uczenia do podmiotu spełniającego swoje potrzeby w interakcji z innymi, podmiotu działającego, podmiotu doświadczającego i kreującego siebie samego.